Prostor plus, o.p.s. - základní informace

Posláním organizace je vytváření programů, které předchází pádu a pomáhají vzhůru lidem, kterým společensky rizikové jevy, společenské předsudky a neinformovanost znesnadňují život. Poskytují služby v oblasti sociální prevence a v oblasti prevence užívání návykových látek s důrazem na profesionalitu, diskrétnost a otevřenost.

Programy pro děti a mládež

Nízkoprahový klub Kotelna je určen pro děti, mládež a mladé dospělé od 13 do 26 let ze Zruče nad Sázavou. Posláním klubu je poskytovat pomoc, podporu a informace. Vstup do klubu je anonymní a bezplatný.

Nízkoprahový klub Kolárka je určen pro děti, mládež a mladé dospělé od 13 do 26 let z Kolína a okolí. Poskytuje bezpečný prostor a poskytuje podporu a pomoc při řešení problémů. Vstup do klubu je anonymní a bezplatný.

Vzdělávací a preventivní programy

Preventivní programy pro žáky základních škol se zaměřují na prevenci rizikového chování a cílem předat dětem dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl. Program se zaměřuje na široké aktivity, včetně problematiky užívání návykových látek.

Programy pro rodiny s dětmi

Posláním Sociálně aktivizačních služeb je pomoc rodinám a dětem ohroženým důsledky sociálního vyloučení v Kolíně. Poskytované služby mají za cíl pomoc a podporu rodin v obtížné sociální situaci se snahou o zlepšení takové situace. Služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou.

Posláním Sociálně aktivizační služby pro matky „bývalé uživatelky" návykových látek je poskytnutí odborné pomoci při minimalizaci rizik jejich způsobu života a při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Další informace o poskytovaných službách na: http://www.prostor-plus.cz/