Proxima sociale - základní informace

Posláním organizace je zvyšovat kvalitu života obyvatel městských částí hl. města Prahy a obcí Středočeského kraje poskytováním různých forem preventivních a poradenských sociálních služeb (terénní, ambulantní i pobytové), učíme je řešit obtížné a nepříznivé životní situace a pomáhat jim je překonat dětem, mládeži, dospělým a rodinám s dětmi.

Programy pro děti a mládež

Posláním nízkoprahových programů pro mládež je poskytovat v rámci předcházení rizik spojených s obdobím dospívání  podporu a pomoc při řešení životních situací, s nimiž si mladí lidé nevědí rady a jsou pro ně obtížně řešitelné a nabídnout jim bezpečný prostor pro trávení volného času, včetně smysluplných volnočasových aktivit.

Posláním Probačního programu Proxima Sociale je poskytovat odbornou podporu, pomoc a radu mladistvým pachatelům protiprávních činů při řešení důsledků jejich protiprávní činnosti, usiluje o jejich začlenění do běžného života a snižuje rizika jejich recidivy.

Mezinárodní spolupráce zahrnuje aktivní účast v mezinárodních výměnách mládeže, na mezinárodních seminářích a členství v mezinárodních organizacích, umožňuje srovnání se zahraniční praxí, využití zkušeností z jiných zemí a přenášení příkladů dobré praxe do rozvoje sociálních služeb Proximy Sociale i dalších organizací.

Výchovné a vzdělávací programy

Posláním programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u žáků základních škol a studentů středních škol v Praze a Středočeském kraji.

Posláním programu Selektivní prevence Proxima Sociale o.p.s. je zmírňovat či zastavovat projevy rizikového chování v třídních kolektivech, v nichž jsou narušené vztahy, a zajišťovat tím bezpečné prostředí pro žáky ve školním prostředí.

Posláním programu prevence v mateřských školách je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u dětí v mateřských školách v Praze a Středočeském kraji.

Příměstské tábory jsou doplňkovou službou nabízenou a organizovanou v období letních i podzimních prázdnin některými z našich nízkoprahových klubů. 

Poradenské a pobytové programy

Posláním Azylového bytu Proxima Sociale je poskytovat přechodné ubytování a podporu ženám s dětmi a těhotným ženám, s cílem jejich samostatného zapojení do budoucího běžného života.

Posláním služby Krizová pomoc Proxima Sociale je poskytovat podporu a krátkodobé ubytování osobám v situaci, kterou vnímají jako krizovou, s cílem jejich stabilizace a navázání na další zdroje pomoci.

Posláním služby Občanská poradna Proxima Sociale je seznamovat občany v nepříznivých sociálních situacích s jejich právy a povinnostmi podle platných právních norem a poskytovat jim informace, rady a pomoc vhodnou pro řešení jejich situace.

Posláním služby Podpora rodiny je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit zdravé a bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. 

Posláním služby Podpora rodiny je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit zdravé a bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí.

Další informace o poskytovaných službách na: http://www.proximasociale.cz/