Semiramis, z.ú. - základní informace

Centrum primární prevence Středočeského kraje poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje prostřednictvím dlouhodobých programů specifické primární prevence, poradenských a vzdělávacích aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.

Vzdělávací a preventivní programy

Programy dlouhodobé primární prevence jsou zaměřeny na dlouhodobé působení na žáky 1. a 2. stupně základních školy. Programy začínají ve čtvrtém nebo šestém ročníku a pokračují až do ukončení deváté třídy. Programy jsou určeny vždy pro jednu třídu a jsou vedeny interaktivní formou.

Součástí programu dlouhodobé primární prevence je poskytování preventivního servisu, který zahrnuje odborné a metodické služby. Preventivní servis lze po dohodě poskytnout i jiným školám.

Poradenství pro děti, dospívající, rodiče a pedagogy probíhá osobně, telefonicky nebo mailem. Zaměřuje se na informace z oblasti rizikového chování. Poradenství je poskytováno zdarma a využít ho mohou odborníci i laická veřejnost.

Další informace o poskytovaných službách na: http://www.os-semiramis.cz/