Kra v souladu s § 95 písm. h) ZSS určuje síť sociálních služeb na svém území, přičemž přihlíží k informacím obcí vázaným dle § 94 písm. f) ZSS  ke spolupráci s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; obce za tímto účelem sdělují kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí a spoluvytvářejí podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.

Informace o poskytovaných sociálních službách v roce 2022 na území Středočeského kraje lze vyhledat v Síti sociálních služeb Středočeského kraje a v Registru poskytovatelů sociálních služeb na odkazu: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1420190895926_1