Kraj v souladu s § 95 písm. h) ZSS určuje síť sociálních služeb na svém území, přičemž přihlíží k informacím obcí vázaným dle § 94 písm. f) ZSS  ke spolupráci s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; obce za tímto účelem sdělují kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí a spoluvytvářejí podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.

Informace o poskytovaných sociálních službách na území Středočeského kraje lze vyhledat v Síti sociálních služeb Středočeského kraje a v Registru poskytovatelů sociálních služeb na odkazu: https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb