Informace z odborů

Dne 7. února 2022 pořádá oddělení sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Metodické setkání kurátorů pro děti a mládež OSPOD Středočeského kraje, který bude věnován novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí účinné od 1. 1. 2022, aktuálním změnám právních předpisů dotýkajících se činnosti OSPOD, a obsahu Příručky kuratel (MPSV) - ústavní péče. Metodické setkání...

Dne 26. října 2021 pořádá oddělení sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Metodické setkání vedoucích pracovníkům OSPOD Středočeského kraje, který bude věnován novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí účinné od 1. 1. 2022 a jejímu uvádění do praxe orgánů sociálně-prácvní ochrany dětí ve Středočeském kraji. Medtodické setkání se koná v budově krajského úřadu od 9:00...

Středočeský kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb a vyzývá poskytovatele sociálních služeb k podání žádosti o dotaci pro rok 2022 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách") z rozpočtu Středočeského kraje. Krajské dotační řízení je...

Portál OSPOD - Středočeský kraj Oddělení sociálně-porávní ochrany dětí spustilo do ostrého provozu metodický a informační on-line prostor pro OSPOD (orgán sociálně-prácvní ochrany dětí) Středočeského kraje Portál OSPOD. Chráněné prostředí bude sloužit zejména pro účely metodického vedení výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni OÚ ORP Středočeského kraje, odborného poradenské...

Vážení, dovolte nám pozvat Vás na kazuistickou konferenci s podtitulem „Sociální služby a obyčejné lidské cítění“ realizovanou v rámci projektu Efektivita sítě sociálních služeb Středočeského kraje, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011589. Konference se uskuteční ve dnech 6. a 7. září 2021 v historickém centru Prahy na Novotného lávce 200/5, 110 00 Praha 1...

Více informací naleznete ZDE.

Aktuálním tématem v otázce péče o ohrožené děti, který nyní víc než kdy jindy rezonuje ve společnosti s ohledem na zákonodárci projednávaný návrh na zrušení či transformaci dětských center, je problematika náhradní rodinné péče s přihlédnutím zejména k pěstounské péči versus institucionální péče (rezidenční péče). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí krajského úřadu v této souvislosti...

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí hledá do svého kolektivu kolegu/kolegyni na pracovní pozici odborného referenta pro oblast sociálně-právní ochrany dětí - metodika. Pracovní smlouva na dobu neurčitou. Nástup dle dohody. Bližší informace o výběrovém řízení zde. Náplň práce: Kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí v...

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, dovolujeme si Vás informovat, že dne 29.3.2021 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje Vyhlášení mimořádného dotačního řízení (A) Středočeského kraje na rok 2021 pro poskytovatele sociálních služeb (dále též Vyhlášení). Mimořádného dotační řízení (A) 2021 je určeno pouze pro financování platů, mezd a jejich navýšení a na dofinancování...

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 011-04/2021/ZK  ze dne 22. 2. 2021 vyhlašuje hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu - v rámci Tematického zadání „Sociální oblast". Více informací naleznete zde.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou běžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb. 

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při  výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou průběžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb.

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Agregátor obsahu

Aktuality

Sběr dat - ekonomická část

1 Bře 2023

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, obracíme se na Vás s žádostí o informace v rámci každoročního sběru dat v oblasti poskytování sociálních...