Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 028-20/2022/ZK ze dne 28. 11. 2022 byl schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2023 – 2025 (dále SPRSS SK 2023 – 2025 či Plán).

Tento strategický dokument byl vytvořen ve spolupráci s relevantními subjekty (ostatními odděleními Odboru sociálních věcí SK, obcemi, poskytovateli sociálních služeb, zástupci uživatelů, místními akčními skupinami atd.), se zohledněním záměrů sociální politiky na národní i evropské úrovni a v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.