Středočeský kraj poskytuje finanční prostředky pro podporu a rozvoj cestovního ruchu ve Středočeském kraji prostřednictvím Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu, který nabízí širokospektrální podporu subjektům, působícím v tomto odvětví, v rámci Programu pro podporu informačních center, Programu pro podporu významných kulturních, společenských a sportovních akcí, Programu na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury a v neposlední řadě i v rámci individuálních dotací. Mimo Středočeský Fond podpory cestovního ruchu kraj ustavil dotační titul Program pro podporu organizací destinačního managementu, prostřednictvím kterého rozvíjí aktivity lokálních a oblastních DMO na svém území. Podmínky a pravidla dotací jsou stanoveny v jednotlivých níže uvedených Programech.

Zpět na seznam dotačních oblastí