Agregátor obsahu

Zpět Regionální hudební festivaly, historické slavnosti či Slam poetry do středočeských škol. Rada podpořila rozdělení 12 milionů mezi 126 žadatelů

Tématem dotačního Programu na podporu kultury pro rok 2024 byla podpora zejména pro amatérskou kulturu. Další tematická zadání byla v Programu zaměřena na podporu významných výročí, podporu činnosti organizace a podporu publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií. Rada kraje podpořila rozdělení celkové dotace ve výši 12 milionů korun mezi 126 žadatelů ve všech tematických zadáních. Finální schválení náleží krajským zastupitelům.

Dotační program na podporu kultury byl rozdělen do čtyř tematických okruhů, do kterých kraj vyčlenil celkem 12 milionu korun. Podrobnosti upřesňuje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda. „ V tematickém zadání podpora kultury uspělo celkem 102 žadatelů, kterým doporučujeme rozdělit více než 10 milionů korun. V tomto tematickém zadání bylo naším úmyslem podpořit zejména amatérskou kulturu v oblastech jako je například divadlo, folklor, tradiční lidová kultura, hudba, tanec, film, a dalších.“ Milion korun pak doporučila hodnotící komise rozdělit v rámci tematického zadání Podpora významných výročí mezi 11 žadatelů. „ Dotace na podporu významných výročí byla určena zejména pro historické slavnosti či připomenutí významných výročí a bitev, které mají oporu v historických pramenech. Kritérii pro získání dotace byla zejména jedinečnost, tradice a nadlokálnost akce,“ vysvětluje radní Švenda.

Mezi projekty, které získali nejvyšší bodové ohodnocení patří například Slánské jazzové dny či Mezinárodní hudební festivaly Talichův Beroun nebo 17. ročník festivalu Kutná Hora 2024. Doporučení k získání podpory získaly také festival Oživlý středověk v podhradí hradu Zlenice, velvarské Vajíčkobraní 2024 či interaktivní program pro školy Poezie není nuda. V rámci tematického zadání Podpora významných výročí byla podpora doporučena například pro hudební festival pro slyšící i neslyšící Smetanovy Jabkenice 2024, v rámci kterého bude připomenuto dvousté výročí narození Bedřicha Smetany.

Nejvyšší bodové ohodnocení v rámci zadání Podpora činnosti organizace, kde měly spolky a organizace šanci získat pomoc s náklady spojenými s celoročními aktivitami v oblasti kultury, získalo celkem 8 organizací, mezi něž by mělo být rozděleno více než 500 tisíc korun. Poslední zadání bylo určeno na podporu publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií, které jsou jedinečné a mají přímou vazbu ke Středočeskému kraji. Podpora 495 tisíc korun byla doporučena pro 5 projektů. Mezi nimi jsou například dokumentární film Antonín Raymond – architekt, dobrodruh, světoběžník, nebo kniha Slavnosti sněženek – třetí setkání v Hrabalově Kersku autora Bronislava Kuby.

Konečné slovo při finálním rozdělení dotací budou mít krajští zastupitelé.


© ilustrační foto Talichův Beroun

Naše projekty

Agregátor obsahu

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Konference  

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00