třídit

Zadat líh

Typ

Límce tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Výsledky hledání

Nalezeno 238 výsledků.

Webináře Středočeského kraje

20.04.2023 https://vimeo.com/event/3304094 stažení prezentace Digitálně technické mapy

Vytvořeno: 30.12.2021 11:33

Středočeský kraj podpoří projekt FandiMat, který propojuje lidi v nouzi s lidmi ochotnými pomáhat

Díky mapě, která je součástí aplikace, také vidíte, jestli je např. ve vašem okolí

Vytvořeno: 21.9.2023 8:46

Zpravodaj pro obce 2023.07

být válečný hrob vystavěn) l výpis z katastru nemovitostí, snímek pozemkové mapy

Vytvořeno: 21.9.2023 13:51

Představení agendy KÚSK

ohrožených území (analýza, návrh a realizace opatření) ✓Digitální technická mapa

Vytvořeno: 28.8.2023 15:13

Kvalitu ovzduší v Dobříši bude příští rok sledovat monitorovací zařízení

ovzduší a zvyšuje množství informací o znečištění pro přesnější tvorbu imisních map

Vytvořeno: 24.8.2023 11:35

Kam za kulturou - středočeský kraj a kultura Duplikovat 1

péče Krajského úřadu Středočeského kraje, a to i tím, že vytváří tzv. kulturní mapu...Knihovní fondy obsahují kromě knih také mapy, normy,...

Vytvořeno: 10.8.2023 7:45

Menu Naše služby

památky Sociální oblast Školství Územní plánování Stavební řád Digitální technická mapa...","layoutId":"1395","name":"Veřejné stránky > Naše služby > Digitální technická...

Vytvořeno: 4.10.2022 12:16

Digitální technická mapa

Vytvořeno: 6.2.2023 10:46

ZÁSADY-PARTICIPATIVNÍHO-ROZPOČTU

Mapu (informační nákres) místa, kde má být projekt proveden. 5) Formulář je

Vytvořeno: 10.7.2023 13:50

Zpravodaj pro obce 2023.06

Tato mapa bude do budoucna jedním z nástrojů digitalizace výkonu veřejné správy...Digitální technická mapa kraje (DTM) .....................

Vytvořeno: 29.6.2023 15:31

Bulletin_metodika obcím_01_2023

číslo 1/2023 METODIKA OBCÍM Digitální technická mapa kraje, zkráceně DTM, bude...Vznik této mapy ulehčí každodenní práci při provozu a rozvoji...

Vytvořeno: 28.2.2023 20:10

Prezentace Benešov

nás čeká: ✓Územní studie pražského metropolitního regionu ✓Digitální technická mapa

Vytvořeno: 28.6.2023 9:42

Výroční zpráva SčK 2022

20 aplikací (Pasportizace kulturních památek, Aplikace kultury – interaktivní mapa..., Sportovní centra mládeže – interaktivní mapa, Pasportizace...

Vytvořeno: 20.6.2023 11:24

Výroční zpráva 2022

20 aplikací (Pasportizace kulturních památek, Aplikace kultury – interaktivní mapa..., Sportovní centra mládeže – interaktivní mapa, Pasportizace...

Vytvořeno: 20.6.2023 11:13

VYROCNI ZPRAVA 2022.pdf

20 aplikací (Pasportizace kulturních památek, Aplikace kultury – interaktivní mapa..., Sportovní centra mládeže – interaktivní mapa, Pasportizace...

Vytvořeno: 8.6.2023 17:01

Zpravodaj pro obce 2023.05

chytrých řešení pro města �������������������������������� 13 Digitální technická mapa...Honza Louška� V aktuálním čísle zazněly informace třeba k digitální technické...

Vytvořeno: 7.6.2023 15:02

130505_2022_KUSK

doklady:  Souhrnnou technickou zprávu k projektové dokumentaci  Plné moci  Mapové

Vytvořeno: 6.6.2023 12:24

079056_2022_KUSK

Soupis dotčených PUPFL  Soupis dotčených pozemků do 50 m od okraje lesa  Mapové

Vytvořeno: 6.6.2023 12:24

000834_2023_KUSK

katastrálním a koordinačním situačním výkresem a také přehlednou situací v lesnické mapě

Vytvořeno: 6.6.2023 12:24

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Jednou z jednoznačných priorit je dokončení realizace portálu silničních map...Mapa také pomůže k lepší koordinaci výstavby a oprav silnic s...

Vytvořeno: 5.6.2023 15:49