Agregátor obsahu

Zpět Středočeský kraj spustil systém Digitální technické mapy

Stejně jako ostatní kraje i ten Středočeský dnes oficiálně spustil informační systém Digitální technické mapy (IS DTM). Novinka se postupně stane pomocníkem nejen měst a obcí, ale i občanů, kteří si budou moci rychle a zdarma ověřit, které inženýrské sítě vedou třeba v blízkosti jejich parcely. Data do DTM navíc budou muset lidé dokládat i při kolaudaci stavby. Součástí IS DTM je například mapová prohlížečka, kde najdou výše zmíněné inženýrské sítě nebo základní prostorovou situaci (ZPS). Stačí kliknout na společný portál Hl. m. Prahy a Středočeského kraje ZDE.  „ DTM má jednoduchý cíl. Digitalizací se řada řízení, například to stavební, zrychlí a zjednoduší. Ve chvíli, kdy se rozhodnete si postavit dům, prakticky na pár kliknutí zjistíte, co máte pod parcelou, které sítě máte v její těsné blízkosti a kudy se na ně napojit. Web ukáže i to, která ochranná pásma k daným sítím se pozemku dotýkají. Investoři tak tomu mohou svůj projekt přizpůsobit,“ jmenuje několik výhod Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Pro budoucí stavebníky i veškeré dotčené úřady se projekt DTM stane vynikajícím pomocníkem. V budoucnu se budou do DTM například propisovat i plánované investiční akce. „ Občan se tak dopředu dozví, co v blízkosti jeho domu může vyrůst,“ doplňuje Jiří Snížek a připomíná jednu zásadní novinku. „ Novinkou také je, že pokud bude stavebník kolaudovat stavbu, musí nově doložit veškeré informace o nových inženýrských sítích a polohopis. Aktualizované informace pošle do DTM kraje prostřednictvím Informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který spravuje Český úřad zeměměřičský a katastrální.“

Ulehčení však mapa nepřinese jen občanům, ale i úřadům a dalším dotčeným institucím. „ Například městské a obecní úřady svá území dobře znají. Vědí, v jakém stavu mají pozemky anebo komunikace. Pokud ale budou potřebovat cokoliv rychle ověřit, od stolu si potřebná data vyjedou ze sytému. Opět tedy platí, že zavedení digitalizace pro ně bude zcela zásadní, neboť veškeré procesy se tímto bezprecedentním krokem digitalizace výrazně urychlí,“ míní Jiří Snížek. Totiž, zrychlit by se měla celá objednávka stavebního řízení. „ Ve chvíli, kdy si objednáte architekta, který by měl připravit celý projekt, zpracování by mělo trvat významně kratší dobu, protože díky budou k této práci již existovat základní podklady. Ve druhé fázi to zrychlí i práci úředníka, který se bude moci daleko lépe a rychleji orientovat, a tedy i rychleji rozhodne,“ konstatuje Jiří Snížek.

V tuto chvíli je v procesu postupné vkládání, doplňování a aktualizace dat vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury. „ Jde o živý systém, který se musí z principu neustále aktualizovat a doplňovat. Je také pravdou, že správci dat měli alespoň základní informace nahrát do dnešního dne, ale samozřejmě ne všichni tak učinili anebo to stihli,“ říká Jiří Snížek a pokračuje: „Zjednodušeně řečeno, správcem dat je kdokoliv, kdo vlastní nějakou trubku, kabel, koleje anebo silnice,“ jmenuje Jiří Snížek.

Důležitou částí mapy je i polohopis (ZPS), který je zároveň mnohem podrobnější než dávno fungující katastr. A zatímco katastr zachycuje právní stav území, DTM říká, jak území skutečně vypadá a detailně jej popisuje.

Na přípravě Digitální technické mapy spolupracoval Středočeský kraj s hlavním městem Prahou, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. „ Za správnost údajů o technické a dopravní infrastruktuře v mapě zodpovídají její vlastníci, správci nebo provozovatelé. Kraj zodpovídá za provoz systému a za správnost zapracování geodetických aktualizačních podkladů od stavebníků, kteří je budou předávat v rámci kolaudačních řízení,“ konstatuje Jiří Snížek. 

Naše projekty

Agregátor obsahu

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Konference  

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00