Aktuality z oblasti SPO

Zpět Metodický den pro vedoucí pracovníky OSPOD

Pozor změna: vstup do budovy úřadu je povolen pouze vchodem C z ulice Preslova

Dne 21. března 2022 pořádá oddělení sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Metodické setkání vedoucích pracovníkům OSPOD Středočeského kraje, který bude věnován aktuálním změnám legislativy s dopadem do výkonu sociálně-právní ochrany dětí, problematice výkonu kolizního opatrovnictví dítěte v soudních řízení, právům dítěte umístěného v institucionální péči a problematice umísťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP).

Metodické setkání se koná v budově krajského úřadu, sál zastupitelstva, v době od 9:30 hod. do 14:00 hod.