Agregátor obsahu

Zpět Velikonoční výstava prací uživatelů sociálních služeb

Středočeský kraj, Odbor sociálních věcí pořádá dne 30. března 2023 od 09:00 hod. do 13:00 hod. v prostorách Krajského úřadu Středočeskéjho kraje (1. poschodí) pod záštitou Mgr. Martina Hrabánka, radního pro oblast sociáních věcí, tradiční Velikonoční výstavu prací uživatelů sociálních služeb.