Agregátor obsahu

Zpět VYHLÁŠENÍ PROGRAMU 2023 pro poskytování návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje – sociální oblast

V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 032-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023 2023 vyhlašuji Program 2023 pro poskytování návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje – sociální oblast.

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle tohoto programu je nutno podat v elektronické formě do datové schránky Středočeského kraje ve lhůtě od 30. října 2023 do 5. listopadu 2023.

Dokumenty ke stažení ZDE.