Kontakty

Dětské centrum Kladno, p.o.
Brjanská 3079
272 04 Kladno - Rozdělov
 
 

Rozsah pověření, místo výkonu SPO

Pověření k činnostem: 

  • Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje.
  • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče. 
  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
  • Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče, a sledování pěstounské péče této osoby.

Místo výkonu:

  • DC Kladno, Brjanská 3079, Kladno - Rozdělov

Působnost:

  • Česká republika