Výzva k podání žádosti o dotaci v rámci mimořádného dotačního řízení z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2023 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Středočeský kraj vyhlašuje mimořádné dotační řízení na podporu sociálních služeb a vyzývá poskytovatele sociálních služeb k podání žádosti o dotaci v rámci mimořádného dotačního řízení pro rok 2023 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách") z rozpočtu Středočeského kraje. Krajské mimořádné dotační řízení je vyhlašováno na základě „Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2023 v oblasti poskytování sociálních služeb".

Lhůta pro podání žádosti:

Žádost o dotaci v rámci mimořádného dotačního řízení pro rok 2023 je možné zpracovat a podat v termínu: 

od 02.08.2023 do 08.08.2023

Účel dotace (účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty)

Mimořádného dotační řízení 2023 je určeno pouze pro poskytovatele sociálních služeb, jejichž kapacity v Síti sociálních služeb SK byly v rámci potřeb kraje navýšeny.

Toto dotační řízení se dále týká pouze těch poskytovatelů sociálních služeb, kteří byli úspěšní v řádném kole dotačního řízení pro rok 2023 a mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci), a to na službu, která je zapsána v registru sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách), a je uvedena v Síti sociálních služeb ve Středočeském kraji – Seznam poskytovatelů od roku 2023 (dále jen „Síť SK", dostupná na 

Síť sociálních služeb Středočeského kraje na rok 2023 - Webový portál Středočeského kraje (stredoceskykraj.cz)

Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách) a na úhradu 100 % skutečných nákladů konkrétní sociální služby.

Všeobecné podmínky pro posouzení žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního řízení na rok 2023 jsou podrobně stanoveny v dokumentu Vyhlášení mimořádného dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2023 (dále jen „Vyhlášení"), dále budou použity dokumenty Pravidla mimořádného dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2023 (dále jen „Pravidla"), kde jsou stanoveny základní principy a priority dotačního řízení, mechanismus výpočtu optimálního návrhu dotace a postup stanovení reálného návrhu dotace, Metodika mimořádného dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2023 (dále jen „Metodika SK"), která obsahuje konkrétní podmínky a pravidla pro podávání žádostí a čerpání dotace. S úspěšnými žadateli bude uzavřena Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2023, či Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby na rok 2023.