POMOC PRO OBČANY UKRAJINY A JEJICH ZAMĚSTNAVATELE

Souhrnné informace k možnostem pomoci občanům Ukrajiny, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky, případně v ČR dlouhodobě žijí a pracují a také zaměstnavatelům, kteří občany Ukrajiny zaměstnávají nebo zaměstnají nalezente ZDE.
 

KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM POMOC UKRAJINĚ (KACPU)

Středočeský kraj ve spolupráci s hlavním městem Prahou zřídil Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). To bylo otevřeno  v ústřední budově Městské knihovny na Mariánském náměstí. Na místě si mohou lidé z Ukrajiny vyřídit potřebné dokumenty či získat základní humanitární pomoc. Asistenční centrum slouží jako základní informační a kontaktní místo a jako první pomocný bod pro ukrajinské obyvatele, kteří se dostanou do Středočeského kraje a do Prahy. Bude pomáhat uprchlíkům s registrací, ubytováním, rovněž bude shromažďovat nabídky humanitární pomoci. Vedení Středočeského uvažuje, že druhé asistenční centrum bude zřízeno v krátké době v Mladé Boleslavi.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině je otevřeno denně od 9:00 do 17:00 hodin

K dispozici je také Středočeská asistenční linka centra, která funguje nepřetržitě.

Současně přijímá nabídky ubytovacích kapacit od občanů Středočeského kraje pro ukrajinské uprchlíky.

Středočeská asistenční linka: 950 870 420

Aby nedocházelo k zahlcení telefonní linky, doporučuje se případnou nabídku ubytování zaslat písemně na e-mail Krajského úřadu Středočeského kraje: pomocukrajine@kr-s.cz.

Prosíme o uvedení kontaktu na osobu, jenž ubytování poskytuje, místo ubytování, kapacitu, a za jakých podmínek je ubytování nabízeno.


ZDROJE INFORMACÍ PRO CIZINCE V ČR

Ministerstvo vnitra v pondělí 7. září 2015 zprovoznilo nové webové stránky o migraci. Na novém portálu najde veřejnost, novináři i státní správa řadu aktuálních statistik, informace o integraci cizinců, tiskové zprávy nebo důležité dokumenty, které se migrační politiky týkají.

Na webu www.mvcr.cz/migrace  je též možno nalézt rozsáhlý slovníček pojmů, odpovědi na často kladené dotazy nebo nejdůležitější kontakty na resortní odbor azylové a migrační politiky.

Ze základní stránky nového webu je navíc možné přejít přímo na weby Služby cizinecké policie nebo Správy uprchlických zařízení.

Ministerstvo vnitra bude stránky dále aktivně rozšiřovat o aktuální zprávy a informace.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje ve spolupráci s Občanským sdružením Slovo 21 upozorňuje na kontakty:

Internetové informační stránky pro cizince žijící v České republice:

http://www.cizinci.cz/  - Informuje o opatřeních a změnách vztahujících se k intergraci cizinců (související právní předpisy ČR a EU, koncepční a politické dokumenty, mezinárodní úmluvy, projekty, studie a výzkumné zprávy).

http://www.domavcr.cz/  - Stránka provozovaná Mezinárodní organizací pro migraci, která byla vytvořena za finanční podpory MPSV, vznikla s cílem poskytnout cizincům dostatek srozumitelných informací o životě v ČR (praktické pokyny, jak řešit konkrétní problémy, kontakty na úřady i na nestátní organizace, kalendář akcí).

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/cizinci_uvod - Stránka je určena jak odborné, tak i laické veřejnosti. Účelem je poskytnout maximum přesných informací, zasazených do kontextu tak, aby návštěvník stránek mohl rychle získat základní a zároveň spolehlivý a vyvážený přehled o životě cizinců v ČR. Protože samotné vybrané číselné informace takový přehled neposkytují, je každá kapitola doplněna textovým úvodem, jenž by měl čtenáře srozumitelným jazykem informovat o legislativním i praktickém kontextu vybrané sociální oblasti.

http://www.cicpraha.org/ - Centrum pro integraci cizinců, Praha 3

http://www.opu.cz/ - Organizace pro pomoc uprchlíkům, Praha 7

http://www.migraceonline.cz/  -  Multikulturní centrum Praha přináší na své stránce všeobecné informace o migraci zejména pro nevládní organizace a odbornou veřejnost - obecné informace, články,  odborné studie, diskuse, anonce na výstavy a projekty.

http://www.p-p-i.cz - Poradna pro integraci, Praha 1