Kontakty

Poradenské centrum pro náhradní rodinu,
Klubíčko štěstí, z.s.
Československé armády 364
250 70 Odolená Voda
 
 

Rozsah pověření, místo výkonu SPO

Pověření k činnostem: 

  • Pořádání přednášek a kurzů, v rámci poradenské činnosti, zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.  
  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
  • Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče, a sledování pěstounské péče této osoby.
  • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům a pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.

Místo výkonu:

  • Praha 3, Vlkova 19
  • Ústí nad Labem, Velká Hradební 484/2

Působnost:

  • Česká republika