Multidisciplinární tým pro děti je unikátní služba, která pomáhá mladým lidem předcházet rozvoji duševního onemocnění, zvyšuje kvalitu života dětí s již diagnostikovaným duševním onemocněním, podporuje zotavení dětí po hospitalizaci na psychiatrii a také usnadňuje rodičům porozumět psychickému stavu dítěte. Multidisciplinární týmy posilují duševní zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím komplexní zdravotně-sociální podpory. Díky multioborovému systému práce (spolupráce odborníků jako je psychiatr, psycholog, sociální pracovník) může dítě a rodina dostat důležitou podporu a pomoc. 

Cílová skupina: děti a adolescenti ve věku 0 -18+, rodiče (nebo jiné osoby odpovědné za výchovu a péči o dítě/adolescenta)
Cíle: předcházení rozvoji duševního onemocnění, podpora zotavení dětí a adolescentů s duševním onemocněním, zvýšení kvality života dětí a adolescentů s duševním onemocněním
Služby: ambulantní, terénní

Pro Zdraví 21 Beroun - https://www.prozdravi21.cz/mtdz/
•    ORP Beroun, Hořovice, Praha – Západ

Dům tří přání - https://www.dumtriprani.cz/nase-centra/centrum-dusevniho-zdravi-pro-deti-adolescenty-praha/
•    Hl. m. Praha 

MTDZ Kutná Hora, ZŠ Kamenná Stezka a Zruč nad Sázavou - https://www.dusevnizdraviprodeti.cz/nase-cinnost/
•    ORP Kutná Hora

Kromě multidisciplinárních týmů pro děti existují také centra duševního zdraví určené pro dospělé klienty.
Centrum duševního zdraví je mezičlánkem mezi primární péčí včetně ambulantní psychiatrické péče a lůžkovou - akutní i specializovanou - péčí. Jeho funkcí je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity. Za tímto účelem Centrum duševního zdraví jednak vytváří potřebné programy, jednak zajišťuje v rámci své spádové oblasti funkční propojení ambulantní a lůžkové péče. Tým Centra duševního zdraví pracuje formou case managementu a poskytuje flexibilní, individualizovanou službu všem potřebným klientům/pacientům ze spádové olasti bez čekací doby.

Aktualizovaou mapu center duševního zdraví najdete na: https://www.reformapsychiatrie.cz/projekty/centra-dusevniho-zdravi-cdz

Ve Středočeském kraji fungují tyto centra duševního zdraví (CDZ)

CDZ Brandýsko - https://www.cdz-brandysko.cz/
CDZ Mladá Boleslav - https://www.fokus-mb.cz/sluzby/mlada-boleslav/centrum-dusevniho-zdravi-mlada-boleslav/
CDZ Kolín - https://www.psychiatrie-kolin.cz/
Komunitní týmy – Kladno, Mělník, Benešov - https://fokus-praha.cz/