Informace z odborů

Položky se štítkem ochrana dětí .

Česká televize dokončila natáčení dokumentárního cyklu s názvem "Plné hnízdo", který přináší pohled do života pěstounských rodin napříč Českou republikou, s cílem přiblížit široké veřejnosti pěstounskou péči a napomoci zvýšit zájem o tuto formu náhradní rodinné péče. Každý jednotlivý díl je věnován pěstounské rodině z jiného kraje. Středočeský kraj podpořil projekt České...

Oddělení SPOD krajského úřadu zveřejňuje na stránkách kraje za účelem informování široké veřejnosti, NNO, OSPOD a pomáhajících subjektů informace o formách pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.

Oddělení SPOD krajského úřadu zveřejňuje na stránkách kraje za účelem informování odborné veřejnosti, PČR, zdravotníků, sociálních pracovníků, NNO a pomáhajících subjektů podrobné informace o zajišťování pomoci nezletilého dítěte bez doprovodu z Ukrajiny.

Pozor změna: vstup do budovy úřadu je povolen pouze vchodem C z ulice Preslova Dne 21. března 2022 pořádá oddělení sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Metodické setkání vedoucích pracovníkům OSPOD Středočeského kraje, který bude věnován aktuálním změnám legislativy s dopadem do výkonu sociálně-právní ochrany dětí, problematice výkonu kolizního opatrovnictví dítěte v...

V návaznosti na změny, které přinesla novela zákona o SPOD pro oblast pěstounské péče, se náš úřad ve velké intenzitě setkává s dotazy a reakcemi pěstounů, kteří vyjadřují obavy o své finanční zajištění nově nastavenou podporou. Jedná se především o tzv. nezprostředkované pěstouny, tedy pěstouny příbuzné nebo ty, kteří v minulosti převzali děti do své péče mimo proces odborného...

Dne 7. února 2022 pořádá oddělení sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Metodické setkání kurátorů pro děti a mládež OSPOD Středočeského kraje, který bude věnován novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí účinné od 1. 1. 2022, aktuálním změnám právních předpisů dotýkajících se činnosti OSPOD, a obsahu Příručky kuratel (MPSV) - ústavní péče. Metodické setkání...

Dne 26. října 2021 pořádá oddělení sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Metodické setkání vedoucích pracovníkům OSPOD Středočeského kraje, který bude věnován novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí účinné od 1. 1. 2022 a jejímu uvádění do praxe orgánů sociálně-prácvní ochrany dětí ve Středočeském kraji. Medtodické setkání se koná v budově krajského úřadu od 9:00...

Portál OSPOD - Středočeský kraj Oddělení sociálně-porávní ochrany dětí spustilo do ostrého provozu metodický a informační on-line prostor pro OSPOD (orgán sociálně-prácvní ochrany dětí) Středočeského kraje Portál OSPOD. Chráněné prostředí bude sloužit zejména pro účely metodického vedení výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni OÚ ORP Středočeského kraje, odborného poradenské...

Aktuálním tématem v otázce péče o ohrožené děti, který nyní víc než kdy jindy rezonuje ve společnosti s ohledem na zákonodárci projednávaný návrh na zrušení či transformaci dětských center, je problematika náhradní rodinné péče s přihlédnutím zejména k pěstounské péči versus institucionální péče (rezidenční péče). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí krajského úřadu v této souvislosti...

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí hledá do svého kolektivu kolegu/kolegyni na pracovní pozici odborného referenta pro oblast sociálně-právní ochrany dětí - metodika. Pracovní smlouva na dobu neurčitou. Nástup dle dohody. Bližší informace o výběrovém řízení zde. Náplň práce: Kontrola, metodické usměrňování a koordinace výkonu sociálně-právní ochrany dětí v...

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou běžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb. 

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje vykonává na území kraje v souvislosti se zajišťováním sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a dalšími oblastmi sociální sféry samostatnou i přenesenou působnost. Zároveň plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje a napomáhá činnosti Výborů a Komisí a poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím. Dále provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí. Kontrolu činnosti orgánů obcí při  výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.

Sociální služby lze dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. V případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, rozhoduje o registraci toto Ministerstvo. Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb. Podmínkou poskytování sociálních služeb je pak mimo jiné dodržování standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou průběžně kontrolovány inspektory kvality sociálních služeb.

Sociálně-právní ochrana dětí je vykonávána dle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku zprostředkování náhradní rodinné péče a při zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounkou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu). Oddělení sociálně-právní ochrany dětí metodicky usměrňuje a koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území Středočeského kraje přičemž poskytuje metodickou podporu zejména orgánům SPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Rozhoduje o vydání pověření fyzickým a právnickým osobám k výkonu SPO, jejichž činnosti zároveň kontroluje. Ve správním řízení rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který zároveň vyplácí. Provádí kontrolu naplňování standardů kvality výkonu SPO na OSPOD Středočeského kraje.

Agregátor obsahu

Obsah se štítkem ochrana dětí .

Aktuality

Rozcestník pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

Rozcestník pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

7 Bře 2022

Oddělení SPOD krajského úřadu zveřejňuje na stránkách kraje za účelem informování široké veřejnosti, NNO, OSPOD a pomáhajících subjektů informace o...