Kontakty

LECCOS, z.s.
Nám. Arnošta z Pardubic 31
282 01 Český Brod
 
 
tel.: 321 621 712, 733 118 796
 
 

Rozsah pověření, místo výkonu SPO

Pověření k činnostem: 

  • Pořádání přednášek a kurzů, v rámci poradenské činnosti, zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. 
  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 
  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
  • Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče, a sledování pěstounské péče této osoby.

Místo výkonu:

  • Český Brod, Nám. Arnošta z Pardubic 31
  • Poradna pro rodiny, Suvorovova 1377, Český Brod
  • správní obvod Středočeského kraje pro pořádání přednášek, kurzů a terénní činnost

Působnost:

  • Česká republika (uzavírání dohod o výkonu PP)