Kontakty

Prostor plus, o.p.s.
Na Pustině 1068
280 02 Kolín
 
tel.: 317 471 740

Rozsah pověření, místo výkonu SPO

Pověření k činnostem:

 • Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. 
 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 
 • Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.

Místo výkonu:

 • pracoviště na adrese Praha 2, Ječná 2
 • Kolín, Na Pustině 1068

Působnost:

 • správní obvod Magistrátu hl. města Prahy a Středočeský kraj

Pověření k činnostem:

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
 • Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče, a sledování pěstounské péče této osoby

Místo výkonu:

 • pracoviště na adrese Praha 2, Ječná 2
 • Kolín, Na Pustině 1068

Působnost:

 • správní obvod ÚMČ Praha 10, Český Brod, Kolín, Kutná Hora, Brandýs nad Labem, Vlašim, Čáslav, Říčany