Kontakty

Rodinné centrum Routa, z.s.
Sokolovská 2078
250 88 Čelákovice
 
 

Rozsah pověření, správní obvod SPO

Pověření k činnostem: 

  • Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 
  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
  • Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče, a sledování pěstounské péče této osoby.
  • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení a pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům  v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.

Místo výkonu:

  • správní obvod Středočeského kraje a Hl. m. Prahy pro terénní činnost
  • Čelákovice, Sedláčkova 107
  • Čelákovice, Stankovského 1650 

Působnost:

  • Středočeský kraj  
  • Hlavní město Praha