Kontakty

Rodinné centrum Slunečnice, z.ú.
Bezručova 928
266 01 Beroun
 
 

Rozsah pověření, místo výkonu SPO

Pověření k činnostem:  

  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 
  • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
  • Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče, a sledování pěstounské péče této osoby. 

Místo výkonu:

  • Beroun, Bezručova 928
  • Beroun, Husovo náměstí 37

Působnost:

  • správní obvod OÚ ORP Hořovice
  • správní obvod OÚ ORP Beroun