Středisko ROSA, z.s.
Římská 2846
272 04 Kladno
 
tel.: 312 267 917
 
info@spod.cz
http://www.spod.cz

Pověření k činnostem:

  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 
  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. 
  • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče, a sledování pěstounské péče této osoby. 

Místo výkonu:

  • Kladno, Římská 2846

Působnost:

  • Středočeský kraj