Temala, z.ú
Příkopy 5
263 01 Dobříš
 
 
tel.: 721 629 962
 
 

Pověření k činnostem: 

  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.  
  • Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče, a sledování pěstounské péče této osoby. 

Místo výkonu:

  • Dobříš, Příkopy 5

Působnost:

  • Česká republika