Kontakty

Ulita života, z.s.
Roztocká 176
250 66 Zdiby
 
 

Rozsah pověření, místo výkonu SPO

Pověření k činnostem: 

  • Pořádání přednášek a kurzů, v rámci poradenské činnosti, zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
  • Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče, a sledování pěstounské péče této osoby.

Místo výkonu:

  • Žerotínova 32, Praha 3

Působnost:

  •  Středočeský kraj 
  • správní obvod Magistrátu hl. města Prahy