Kontakty

Poradenské centrum pro rodinu a děti Úsměv, z.s.
Na Kavčí skále 1695/18
251 01 Říčany
 
 
tel.: 727 935 241-245
 
 

Rozsah pověření, místo výkonu SPO

Pověření k činnostem: 

  • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. 
  • Pořádání přednášek a kurzů, v rámci poradenské činnosti, zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. 
  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
  • Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče, a sledování pěstounské péče této osoby.

Místo výkonu:

  • Říčany, Rýdlova 339/8

Působnost:

  • Česká republika