Agregátor obsahu

Zpět Sloučením sociálních zařízení dojde ke zefektivnění a zkvalitnění služeb

Vybrané krajské příspěvkové organizace, které poskytují sociální služby, se sloučí do jedné instituce. Radní na dnešním zasedání schválili dvě opatření, která se týkají organizací Rybka a Vyšší Hrádek, a také Domova pod lípou a Dětského centra Milovice.

Organizace Vyšší Hrádek z Brandýsa nad Labem a neratovická Rybka poskytují sociální služby určené osobám se zdravotním postižením v nedaleké vzdálenosti od sebe. Ale nejen vzdálenost obou organizací je důvodem ke sloučení. Dalším a velmi významným důvodem je, že organizace Rybka nyní prochází transformací, kterou již má úspěšně za sebou právě Vyšší Hrádek . „V případě těchto dvou organizací se jeví jako vhodné a efektivní řešení obě organizace sloučit. Díky sloučení dojde též ke sjednocení provozů, které napomůže ke zefektivnění a rovněž ke zkvalitnění poskytovaných služeb,“ vysvětluje radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek.

Podobně je tomu i v případě Milovic. Tamní Dětské centrum Milovice a Domov pod lípou v nedalekém Lipníku se sloučí do jedné organizace, a to i vzhledem k tomu, že obě organizace poskytují péči a podporu obdobné cílové skupině. „Sloučením institucí do Domova pod lípou dojde i k posílení služeb, které jsou na pomezí sociální a zdravotní péče a u pacientů se velice často prolínají. Jmenovitě se jedná např. o psychologickou, fyzioterapeutickou, logopedickou či speciálně pedagogickou péči,“ vysvětluje radní Hrabánek.

Transformací dětského centra reagujeme na současné legislativní změny, které výhledově počítají i s úplným zrušením instituce „dětský domov“.  Postupně se dětské domovy pro děti do 3 let věku (tzv. dětská centra) přeměňují tak, aby vyhovovaly potřebám ohrožených dětí a dětí s postižením.

Oba případy nijak neznevýhodní současné klienty, těm budou i nadále poskytovány služby dle jejich potřeb. Realizace sloučení je plánována k 1. lednu 2025.


Dětské centrum Milovice