Agregátor obsahu

Zpět Kutnohorská nemocnice chce rozšířit kapacitu dětské skupiny na dvojnásobek

Kutnohorská nemocnice chce rozšířit kapacitu Dětské skupiny, která slouží jako jesle nebo mateřská škola pro děti zaměstnanců. Současná kapacita je 12 míst, po rekonstrukci dalších prostor by byla dvojnásobná. Radní dnes s realizací stavebních úprav souhlasili.

Děkuji vedení Oblastní nemocnice Kolín, pod kterou kutnohorská nemocnice spadá, za to, že se snaží hledat možnosti, jak vyhovět většímu počtu zaměstnanců s malými dětmi. Dát potomka do dětské skupiny přímo v areálu nemocnice je pro mnoho rodičů daleko lepší a praktičtější možností, než je mateřská školka nebo jesle, a to především z důvodů logistiky a provozních hodin, nadto navýšení kapacity dětské skupiny může pozitivně ovlivnit i zájem o práci v nemocnici. Byť je „firemní“ dětská skupina stále považována za formu benefitu, byl bych moc rád, aby se stala nejen v našich nemocnicích standardem. Je to určitě cesta správným směrem “ vysvětlil radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

Dětská skupina by se měla rozšířit do druhé části budovy, kde je nyní archiv zdravotnické dokumentace. Pro ten už se našel náhradní prostor. Financování rekonstrukce se předpokládá z dotační výzvy „Podpora adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona č. 247/2014 Sb. a jejich další rozvoj“ v programu „Investice 3.3.2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti“. Dětská skupina v kutnohorské nemocnici byla otevřena v roce 2017.


@ ilustrační foto Google