Agregátor obsahu

Zpět Kraj podepsal memorandum o spolupráci s Národním pedagogickým institutem, pomůže s plánováním sítě středních škol

Středočeský kraj bude při dalším rozvoji školství v regionu spolupracovat také s Národním pedagogickým institutem České republiky. Zavazuje se k tomu v Memorandu, které dnes zástupci obou institucí podepsali na Krajském úřadu Středočeského kraje. Je to další krok k modernizaci oborové struktury na krajských středních školách.

„Jsme prvním krajem, který s Národním pedagogickým institutem uzavřel memorandum tohoto typu. Naším úmyslem je vzájemná spolupráce při sdílení dat, informací a nástrojů využitelných pro plánování sítě středních škol v rámci kraje. Spolupráce bude vycházet z východisek inovace oborové struktury středního vzdělávání. Zaměříme se na aktuální potřeby trhu práce a společnosti, chceme zohledňovat technologický vývoj, změny v profesních požadavcích a vývojové trendy ve společnosti. Memorandem chceme deklarovat skutečnou chuť a odhodlání pracovat na tom, aby se vývoj středního školství v našem kraji ubíral tím správným směrem,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Cílem spolupráce je také podpora různých možností a varianty výběru oborů vzdělání a předmětů, které umožňují žákům vybrat si vzdělávací cesty odpovídající jejich zájmům, schopnostem a budoucím kariérním cílům. „Důraz chceme klást i na praktickou výuku a spolupráci se zaměstnavateli. Získávání praktických zkušeností a dovedností v reálném pracovním prostředí je zejména pro žáky učilišť a odborných škol klíčové pro budoucí uplatnění na trhu práce,“ připomněl radní.

Spolupráce se bude rozvíjet i při plánování sítě středních škol ve středně a dlouhodobém horizontu. „Chceme sdílet potřebná data a vzájemně se informovat o prioritách vývoje v oblasti středních škol, spolupracovat na přípravě doporučení pro podobu sítě středních škol v kraji a pro modernizaci oborové struktury středních odborných škol zřizovaných Středočeským krajem,“ uvedl Mgr. Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu. Institut bude i nadále nabízet komplexní informace o nabídce škol v regionu prostřednictvím webu www.infoabsolvent.cz. Údaje doplňují i statistická data zohledňující zájem zaměstnavatelů o absolventy jednotlivých oborů.