Agregátor obsahu

Zpět Kraj převezme do majetku nový most pro cyklisty a chodce

Starý silniční most, který se klene přes železniční koridor pod Tetínem na Berounsku, se kvůli optimalizaci trati poroučí k zemi. Na jeho místě však vyroste nový a bude sloužit výhradně cyklistům a chodcům. Vybuduje jej Správa železnic a bezúplatně jej převede do majetku kraje. Radní na svém dnešním jednání vzali na vědomí budoucí majetkoprávní vypořádání.

Cyklistům a chodcům bude u Berounky pod Tetínem sloužit nový most. Ten původní, silniční, zbourá Správa železnic při aktuální modernizaci trati. Následně postaví nový a bezplatně jej předá kraji. „Jedná se o mostní objekt, který bude sloužit výhradně pěším a cyklistům, s automobilovým provozem nepočítáme,“ upřesňuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy a pokračuje: „Součástí modernizace železnice jsou nově zřízené staveništní cesty, které vedou podél stavby, mezi řekou a železnicí. Správa železnic po ukončení stavby železnice umožní využití těchto cest pro zřízení stezky pro pěší a cyklisty a napojení tohoto nového mostu. Kromě toho stavbu mostu zaplatí.“

Přes novinku bude vedena krajská páteřní cyklotrasa NA 03, která propojuje kraje Plzeňský, Středočeský a Prahu. Navíc s tím počítá i Koncepce rozvoje cyklistiky v kraji. „Most poslouží mimo jiné k propojení této páteřní cyklotrasy a turisticky velmi frekventovaného cíle, tedy obce Tetín prostřednictvím Stezky sv. Ludmily,“ říká Petr Borecký.

Jedná se o nepohyblivý silniční most o jednom poli s dolní mostovkou v šířce 5,47 m, se šířkou asfaltové vozovky 3,5 m a délkou přemostění 13 m. Nosná konstrukce mostu bude spřažená ocelobetonová trámová prostá se dvěma plnostěnnými hlavními nosníky s dolní mostovkou.

K využívání by měl být most otevřen v roce 2027 po dokončení modernizace železnice.


© foto Google maps