Agregátor obsahu

Zpět Středočeská policie získala ocenění za POL POINTY!

POL POINT je asistovaná digitální služba -  zjednodušeně virtuální služebna Policie České republiky. POL POINTY pomáhají především zranitelným obětem trestných činů, ale také svědkům či oznamovatelům při komunikaci s policií. Tento unikátní projekt středočeské policie, který byl spuštěn v roce 2020 a který spolufinancuje Středočeský kraj, získal další ocenění v soutěži DC Future Enterprise Awards v kategorii Special Impact Award. Ocenění převzal Václav Kučera, ředitel Policie Středočeského kraje

POL POINT: Oznámení o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání lze podat prostřednictvím technického zařízení POL POINT. Toto zařízením je vybudováno na základě videokonferenčního systému.  Konkrétní komunikace je možná prostřednictvím bezobslužného zařízení, které je umístěné na označeném kontaktním místě policie, nebo přímo z místa pobytu oznamovatele, jednoduchou obsluhou vlastního zařízení (personální počítač, notebook, tablet, mobilní telefon).  Na straně policie je videokonferenční zařízení obsluhováno zkušeným policistou, který provádí zápis výslechu. Přenos výslechu je šifrován a ukládán na záznamové zřízení. 

Technické zařízení POL POINT zvyšuje ochranu obětí trestných činů. Právem obětí trestných činů je ochrana před druhotnou újmou, která nebývá způsobena trestným činem, ale může vzniknout v důsledku obavy z přístupu policie nebo negativním vnímáním samotného procesu řízení.  Kvůli strachu z odsouzení okolím nebo pro ovlivnění předsudky a mýty oběť čin často nehlásí. Takovými činy často bývají nejen znásilnění nebo jiného sexuálního útoky, ale i domácí násilí a další činy, které narušují tělesnou nebo psychickou integritu oběti. Zařízení POL POINT umožňuje provedení výslechu, aniž by oznamovatel musel vstoupit do fyzického kontaktu s policisty nebo opustit místo svého pobytu.