Agregátor obsahu

Zpět Středočeský kraj odprodal areály bývalých středních škol ve Středoklukách a v Kralupech nad Vltavou oběma obcím

Středočeský kraj odprodal nevyužívané areály bývalých středních škol ve Středoklukách a v Kralupech nad Vltavou oběma obcím za odhadní cenu. Prodej schválilo krajské zastupitelstvo. Celková prodejní cena činí 77 milionů korun. Obě města využijí areály k vybudování základních škol.

Odprodejem dvou nevyužívaných areálů bývalých učilišť pomohl Středočeský kraj obcím řešit nedostatek míst na školách. Smlouvy o prodeji podepsal se zástupci obou obcí radní pro oblast investic a majetku Libor Lesák: „ V našem programovém prohlášení jsme se zavázali vyhodnotit využitelnost krajského majetku a nepotřebný majetek nabídnout k využití obcím pro zřízení škol či sociálních zařízení. Jsem proto rád, že jsme mohli tyto dva areály bývalých středních škol, ve Středoklukách a v kralupském Lobečku, nabídnout obcím, které tyto areály využijí pro vybudování základních škol.

Prodejní cenu obou areálů určil znalecký odhad. Celkově kraj za oba areály obdrží cca 77 milionů korun.

- V areálu bývalého chemického učiliště v městské části Lobeček plánuje město Kralupy vybudovat novou základní školu pro zhruba 540 žáků. S uvedením do provozu počítá město ve školním roce 2026/2027. Areál Středočeský kraj odprodal městu za necelých 40 milionů korun.

- V obci Středokluky v areálu bývalé Integrované střední školy Stanislava Kubra již základní škola funguje. Obec měla celý areál v nájmu již od roku 2021, kdy došlo z důvodu nízké naplněnosti ke zrušení střední školy. Za kupní cenu 37 milionů korun nyní obec areál odkupuje od Středočeského kraje. „ Odhadní cena činila 42 milionů korun, ovšem obci byla poskytnuta sleva ve výši 5 milionů za již uskutečněné investice a opravy,“ vysvětluje radní Lesák. Kupní cena bude hrazena v ročních bezúročných splátkách 2,5 milionu korun po dobu 15 let.