Středočeský kraj zajišťuje financování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Středočeský kraj financuje sociální služby na svém území především prostřednictvím rozdělování dotací na poskytování sociálních služeb v rámci dotačního řízení, které bylo na základě změny zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2015 převedeno do působnosti krajů (dříve Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR).

Zpět na seznam dotačních oblastí