Termíny zasedání Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch

11. 3. 2024 od 13:00 hod. v zasedací místnosti č. dv. 3072 (3. patro) KÚSK

15. 4. 2024 od 13:00 hod. v zasedací místnosti č. dv. 3072 (3. patro) KÚSK

13. 5. 2024 od 13:00 hod. v zasedací místnosti č. dv. 3072 (3. patro) KÚSK

10. 6. 2024 od 13:00 hod. v zasedací místnosti č. dv. 3072 (3. patro) KÚSK