Výsledky hledání

Oprava Hrabalovy chaty navrátí místu autentičnost

Řešení expozičního modelu Hrabalovy chaty připravil tým pod vedení prof. Václava Girsy vedoucím Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT. Cílem projektu je navrátit chatě původní vzhled, v jakém ji užíval Bohumil Hrabal, a nabídnout návštěvníkům autentický zážitek. S otevřením stálé expozice kraj počítá na jaře příštího roku u příležitosti 110. výročí narození slavného spisovatele. Celkové náklady na rekonstrukci by se měly vejít do deseti milionů korun.

Milníkem pro vznik expozice byl podzim roku 2021, kdy Zastupitelstvo schválilo odkup chaty od soukromého majitele. Kraj se od té doby snažil najít provozní model, který by důstojně reprezentoval odkaz spisovatele Hrabala, byl atraktivní pro návštěvníky, ale současně by nenarušoval život obyvatel Kerska. „Pečlivě jsme se zabývali tím, jakým způsobem veřejnosti chatu zpřístupnit – masově pro větší množství turistů nebo se pokusit zachovat genia loci chaty, nakonec jsme se přiklonili k této druhé variantě. Inspirací byla pro nás tzv. „hausmuzea“, ve kterých provoz počítá s menšími návštěvnickými skupinami,“ uvedl Václav Švenda, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Slova radního Švendy doplnil vedoucí Ústavu památkové péče z Fakulty architektury ČVUT profesor Václav Girsa:Celý koncept je postaven na dvou zásadních bodech – na šetrnosti, ekonomičnosti a minimálním zásahu, tím druhým je zachování atmosféry. To je u Hrabalovy chaty mimořádně důležité, je to malý prostor choulostivý na jakékoli intervence.“ Na návrhu koncepce opravy se úspěšně podílely také dvě studentky architektury.   „Ústav památkové péče se v rámci svých ateliérů snaží své studenty naučit solidně zacházet s kulturním dědictvím. Mezi zadané úkoly patří i řešení konkrétních akcí, proto jsme přivítali tuto spolupráci, doplnil architekt Girsa.

Chata po rekonstrukci získá svou původní podobu, jak vypadala, když na chatě pobýval sám Bohumil Hrabal. Po jeho smrti v roce 1997 chatu zdědil soukromý majitel, který provedl do interiéru i exteriéru několik zásahů. Konkrétní úpravy, které na chatě budou probíhat, představil Martin Čtverák, vědecký pracovník Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT.  Návrh počítá s plánem ubourat například nově postavenou koupelnu a odstranit nové okenní a dveřní výplně . Naopak budou doplněny zpět dva přístavky, schodiště a terasa.

Zpřístupnění expozice připravuje Polabské muzeum, příspěvková organizace Středočeského kraje.  

„V rámci chaty se nebude jednat o klasickou muzejní expozici, tu chystáme v Nymburku, tam rekonstruujeme budovu muzea. Tamní výstava bude navazovat právě na chatu Bohumila Hrabala. Kromě toho chystáme i doprovodnou mobilní aplikaci,“  dodal radní Švenda.

Kraj odkoupil Hrabalovou chatu za 9,9 milionů korun od majitelů, jimž ji odkázal sám Bohumil Hrabal, jež v chatě žil a tvořil v letech 1966 až 1996. Právě tady nejspíš vznikla celá řada jeho knih, od Postřižin, Něžného barbara až po Obsluhoval jsem anglického krále. Kraj plánuje otevřít novou expozici do plného provozu v průběhu roku 2024.

Odkaz na stažení PDF (22 MB) prezentace ZDE