Výsledky hledání

Kraj vybral firmu pro IT řešení Digitální technické mapy

Krajští radní na svém dnešním zasedání vybrali dodavatele technického návrhu infastruktury Digitální technické mapy (DTM), hardwarových a softwarových komponent IT infrastruktury k DTM a zároveň budovatele zmíněné infrastruktury. Součástí zakázky je i pětiletá podpora.

Radní Středočeského kraje schválili uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vyhlášenou v otevřeném nadlimitním řízení s názvem Realizace infrastruktury DTM Středočeského kraje, resp. vybrali dodavatele IT služeb týkajících se Digitální technické mapy. „ Vybraná firma Power Systems dodá technický návrh infrastruktury DTM, dodá hardwarové a softwarové komponenty, vybuduje potřebnou infrastrukturu pro funkčnost DTM a zároveň bude po dobu pěti let zajišťovat podporu pracovníků,“ konstatuje Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionální rozvoje a územního plánování. „Očekáváme, že infrastruktura bude realizovaná jako samostatná část infrastruktury technologických center kraje, která bude splňovat podmínky pro připojení ke komunikační infrastruktuře našich dalších technologických center.“

Jak vyplývá z názvu, projekt je zaměřen na vytvoření DTM Středočeského kraje. Povinnost vyplývá z platné legislativy a bude dílčí částí komplexního záměru na vytvoření digitální mapy celé České republiky. „Výsledkem bude geografický databázový soubor, který bude obsahovat údaje o přírodních, stavebních, inženýrských a technických objektech a zařízeních. Uživatelé tu najdou například inženýrské sítě, budovy, chodníky, dopravní ostrůvky. Středočeský kraj shromažďuje a pořizuje podklady i informace o území, a to z kraje i za jednotlivé obce a města,“ říká Jiří Snížek.

Veřejná zakázka je administrována nezávislou advokátní kanceláří. Celková cena díla představuje částku 59,3 milionu korun.