třídit

Oblast typů

Typ

Oblast tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Plocha webu

Weby

Výsledky hledání

Nalezeno 92 výsledků pro mapy.

Opatření_obecné_povahy_-_bobr[1]

Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do mapy M 1:50 000 nebo...Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do...

Vytvořeno: 7.2.2024 9:45

Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského

Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do mapy M 1:50 000 nebo...Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do...

Vytvořeno: 18.1.2024 11:04

Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského

Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do mapy M 1:50 000 nebo...Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do...

Vytvořeno: 18.1.2024 11:05

Vyúčtování VP 2023 - změna jednotek v průběhu roku (1).xlsx

běžného nájemného/pronájmu/školného v místě a čase obvyklém (např. dle cenových map

Vytvořeno: 8.1.2024 9:08

Vyúčtování VP 2023 (1).xlsx

běžného nájemného/pronájmu/školného v místě a čase obvyklém (např. dle cenových map

Vytvořeno: 8.1.2024 9:07

Příloha 1_Anaylýza kulturního prostředí_socioekonomický kontext

Zdroj: Mapa exekucí 2023 21 Obrázek 9 Kartogram znázorňující regionální

Vytvořeno: 15.4.2024 14:54

Mapování kulturních a kreativních odvětví ve Středočeském kraji

Mapování kulturních a kreativních odvětví ve Středočeském kraji Co jsou kulturní a kreativní odvětví? Kulturní a kreativní odvětví (KKO) zahrnují činnosti, které jsou „založeny na kulturních...

Vytvořeno: 8.8.2023 14:50

A-ÚEK SK a S.1-03_2020-l

Obrázek 3: Mapa ORP ve Středočeském kraji (zdroj: ČSÚ) ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ...Mapa sítě SZT v Kladně v elektronické příloze č. 3 na přiloženém...

Vytvořeno: 22.1.2024 9:53

20240208_CykloKoncepceKomplet_v13.docx

nejenom tištěné propagační materiály (zejména mapové průvodce a cykloturistické mapy...prostřednictvím sociálních sítí či mobilních aplikací, klasických tištěných průvodců...

Vytvořeno: 15.2.2024 14:11

Příloha 6_Vypořádání komentářů veřejnosti

Mezi řekami, z. s. dlouhodobě mapuje historii středního Povltaví (interaktivní mapa...kulturních aktérů a výkonných umělců, reference London Cultural Infrastructure...

Vytvořeno: 15.4.2024 14:38

Karty obcí PRVKÚK 2023 (2. část) - návrh

Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha 3....Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha 3....Zakreslením změny do...

Vytvořeno: 12.12.2023 15:08

VS Ekonomická analýza dopadů nepřijetí dětí do MŠ 13.12.23

pro poptávku ze strany dětí starších tří let a nabídku obecních školek, uvádíme mapu

Vytvořeno: 13.2.2024 11:48

Metodika_služebnost_Středočeským krajem

případě bude investorem pro individuální posouzení doloženo následující: • Zákres v mapě

Vytvořeno: 12.3.2024 14:33

Nika 2023-12

které mohou druhovou rozmanitost v cen- tru Prahy značně podpořit (viz graf 1 a mapa...zapojené do projektu jsme rozdělili podle jejich polohy do dvou skupin ...

Vytvořeno: 20.2.2024 10:19

DZ_SK_priloha_5

Asi tři čtvrtiny škol se věnují práci s různou podobou textu – grafy, tabulky, mapy...Asi tři čtvrtiny škol se věnují práci s různou podobou textu – grafy, tabulky,...

Vytvořeno: 6.3.2024 16:30

240322_Kulturní profil_FINAL

Sály, jež jsou zobrazeny na mapě byly přitom zmapovány v rámci dotazníkového šetření...Mladá Boleslav, zámek Loučeň, Poděbrady a Kutná Hora Čísla akcí zobrazených v...

Vytvořeno: 26.3.2024 19:54

Rozpočtová opatření schválená na jednání ZK č. 24 dne 24. 4. 2023

projekty v oblasti digitalizace (S-7951/ŘÚDI/2022 - vytvoření procesního modelu mapy

Vytvořeno: 15.5.2023 13:13

Zpravodaj pro obce 2024.03

vyjadřují jednotlivá ministerstva a další instituce� MŽP zároveň aktualizovalo mapu

Vytvořeno: 11.4.2024 10:19

Daň z nemovitosti po změně zákona prezentace

vý�tem jednotlivých parcelních �ísel (příloha OZV), • nebo formou zakreslení v mapě

Vytvořeno: 11.3.2024 8:42

ad 4) – Příloha 4) - Vyjádření zpracovatele vyhodnocení SEA k návrhu ÚEK SK (042020)

Inventurní mapa odběrových míst zdravotních a sociálních zařízení na území Středočeského

Vytvořeno: 8.1.2024 14:31