třídit

Oblast typů

Typ

Oblast tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Plocha webu

Weby

Výsledky hledání

Nalezeno 42 výsledků pro mapy.

07_Prekladaci-stanice-odpadu-ve-Stredoceskem-kraji

kraje Mapa č.5: Optimální spádové území dotřiďovacích linek na plasty Mapa č.6...odpadů na území kraje Mapa č.9: ...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Myslivecký seminář Středočeského kraje 2023 - program semináře

4b80-b6dc-46fa15224e12@537a8265-26f4-4e91-acb6-9efeddbee069 Odkaz na mapu...účastníky semináře je možný vstup pouze hlavním chodem „A“ z ulice Zborovská, viz...

Vytvořeno: 1.6.2023 8:32

Myslivecký seminář Středočeského kraje 2024 - program semináře

Odkaz na mapu: http://www.mapy.cz/s/fNFp...účastníky semináře je možný vstup pouze hlavním chodem „A“ z ulice Zborovská, viz mapa

Vytvořeno: 17.5.2024 13:26

Křivoklátské lesy v číslech

jako součást Lesnického parku Křivoklátsko NÁVRH NÁRODNÍ PARKU KŘIVOKLÁTSKO MAPA...jehličnaté porosty se zastoupení v porostech 75-100 %, modře 50-75 %, žlutě 25-50...

Vytvořeno: 10.5.2024 14:40

Aplikace PID Lítačka představuje unikátní vyhledávač tras nové generace: více možností, více pohodlí a ušetřený čas při cestování po Praze a Středočeském kraji

S více než 30 různými datovými zdroji, od map silnic a cyklostezek po aktuální polohy...Dalším plánovaným vylepšením mobilní aplikace bude nová online...

Vytvořeno: 6.5.2024 10:19

11_Navrh-vytvoreni-integrovaneho-systemu-nakladani-s-odpady-v-jednotlivych-regionech-kraje-za-ucelem-zvysovani-vyuziti-smesneho-komunalniho-odpa

Rozšíření sběru čirého skla v obcích ukazuje mapa č.1....Rozložení zařízení je patrné z mapy č.4....Rozložení zařízení ukazuje...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

InfZ 124_24_Caslav_zmena_c._6

stávajícího územního plánu do jednotného standardu nad aktuální digitální katastrální mapou...stávajícího územního plánu do jednotného standardu nad aktuální digitální...

Vytvořeno: 16.5.2024 12:27

Lesnický seminář Středočeského kraje 2024 - program

Pro účastníky semináře je vstup určen hlavním chodem „A“ z ulice Zborovská, viz mapa

Vytvořeno: 16.4.2024 11:48

01_Cirkularni_sken_SK_opatreni_fin

Správní rozdělení kraje ukazuje mapa 1....Interaktivní mapa je dostupná na www.kompostyvcr.cz....Lokalizace těchto skládek je zobrazena v...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

08_1_Technickoekonomicka-analyza-integrovaneho-systemu-nakladani-s-komunalnimi-a-dalsimi-odpady-ve-Stredoceskem-kraji-Analyticka-cast

Rozšíření sběru čirého skla v obcích ukazuje mapa č.3....Rozložení zařízení je patrné z mapy č.6. 27 ...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Koncepce regionálních funkcí divadel 2024-2030

Podrobný přehled o jejich umístění v jednotlivých lokalitách podává Mapa českého...amatérského divadla, DbČAD - MAPY...

Vytvořeno: 7.5.2024 16:36

Koncepce regionálních funkcí divadel 2024_2030_final_doložka.pdf

Podrobný přehled o jejich umístění v jednotlivých lokalitách podává Mapa českého...amatérského divadla, DbČAD - MAPY...

Vytvořeno: 7.5.2024 16:34

03_Program 2024_doprovodná infrastruktura

Mapa s vyznačeným místa, kde se bude vývaziště budovat. 10....Mapa s vyznačeným místa/míst, kde se bude projekt realizovat. 13....s čísly...

Vytvořeno: 17.5.2024 11:30

Př. 15 PTK_KSÚS_výzva k účasti v PTK a dotazník

Podrobné vymezení místa plnění tvoZí mapa oblasti Mnichovo Hradibtě, která je poskytnuta...etně dotazníku 2) Návrh �ásti zadávací dokumentace – technická kvalifikace ...

Vytvořeno: 15.5.2024 9:49

1. Schválené žádosti

Pečky, z.s. (61882127) Kolín Pomůcky pro rozvoj schopností orientace a práce s mapou

Vytvořeno: 13.5.2024 14:51

Rozpočtová opatření schválená na jednání ZK č. 33 dne 29. 4. 2024

0800 0006457000000 0,00 645 760,25 4 402 746,46 5 048 506,71 Digitální technická mapa...0007739000000 0,00 0,00 439 165,00 439 165,00 S-7927/DOP/2023 - výpočtová hluková...

Vytvořeno: 16.5.2024 17:12

1 (1). schválené žádosti

z.s. (61882127) Kolín Pomůcky pro rozvoj schopností orientace a práce s mapou

Vytvořeno: 13.5.2024 15:36

08_2_Technickoekonomicka-analyza-integrovaneho-systemu-nakladani-s-komunalnimi-a-dalsimi-odpady-ve-Stredoceskem-kraji-Navrhova-cast

Skládka CH výroba elektřiny nebo tepla * 4 Schéma navrhovaných MBÚ 12 Mapa...Skládkování Spalování Recyklace Kompostování 22 ...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (SRK) na období 2019-2024 s výhledem do 2030

V rámci implementace MAP a KAP se kraj zaměří na zlepšení klíčových dovedností...Kraj by měl v rámci inkluze posílit spolupráci v projektech MAP...

Vytvořeno: 5.5.2024 12:23

Koncepce prevence kriminality 2023-2027

předcházení a potírání) a Mapy kriminality a pro veřejnost....věku zaměřených na ošetření konkrétních rizik (dle výskytu trestné činnosti –...

Vytvořeno: 5.5.2024 12:48

Strategie romské integrace Středočeského kraje 2022-2026

se zástupci NNO a dalšími odborníky, aby společně navrhli inkluzivní cíle do MAP.../xs/pocet-obyvatel-v-obcich-stredoceskeho-kraje-k-1-1-2021 23 Obr. 1 –...

Vytvořeno: 5.5.2024 13:23

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle NV č. 30-2014 Sb. v roce 2024

Na vyžádání: • lesnická mapa s grafickým zákresem Obnova, zajištění a výchova

Vytvořeno: 10.5.2024 14:40

17_Dovoz-a-vyroba-elektronickych-zarizeni-oleju-baterii-a-akumulatoru-ve-Stredoceskem-kraji-z-pohledu-legislativy-upravujici-nakladani-s-odpady

. : Mapa míst zpětného odběru vybraných výrobků Příloha II. : Mapa pokrytí obcí...Tyto mapy jsou součástí této...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Prezentace_starostové_2024.pdf

již ne investiční • Kraj - minimální ekonomický přínos Digitální technická mapa...Snímek 39: Ekonomické dopady nepřijetí dětí do MŠ Snímek 40: Digitální technická...

Vytvořeno: 21.5.2024 13:30

Karty obcí PRVKÚK 2023 (2. část) - návrh

Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha 3....Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha 3....Zakreslením změny do...

Vytvořeno: 12.12.2023 15:08

06_Prekladaci-stanice-odpadu-ve-Stredoceskem-kraji-Aktualizace-2016

Tyto mapy byly jedním z podkladů pro model překládacích stanic ve Středočeském kraji...případně znalosti budoucího řešení SKO (např. oblast Rumburska) byla vytvořena...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Analyza_anonym

pro poptávku ze strany dětí starších tří let a nabídku obecních školek, uvádíme mapu

Vytvořeno: 23.5.2024 16:46

08_3_Technickoekonomicka-analyza-integrovaneho-systemu-nakladani-s-komunalnimi-a-dalsimi-odpady-ve-Stredoceskem-kraji-Smerna-cast

možné očekávat spíše v oblastech s nízkou hustotou sběrné sítě (viz. následující mapa...). 15 Mapa hustoty sběrné sítě ve...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

19_1_Nakladani-s-nebezpecnym-odpadem-ze-zdravotnictvi-s-durazem-na-reseni-analyticka-cast

přílohy, a to o provozní řád zařízení, hlášení o produkci a nakládání s odpady, mapu...Mapa Středočeského kraje s umístěním předmětných...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Vyzvy kraj obce_2024_04

Vzdělání, výzkum Věda, výzkum, inovace obec EU OPJAK Akční plánování v území – MAP...02_23_017 Cílem výzvy Akční plánování v území – MAP (tj....

Vytvořeno: 6.5.2024 15:21

02_Cirkularni-sken-SCK-2021_final

Jeho výsledkem je analýza současného stavu a vizuální mapa materiálových toků, jež...Fyzické analýzy odpadu u vybraného vzorku podnikatelských subjektů a vypracování...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

AP SRK 24-25

zejména průběžná aktualizace webových portálů, mobilních aplikací, digitalizovaných map...Typová opatření Analýza potenciálu místních energetických zdrojů a vytvoření ...

Vytvořeno: 5.5.2024 12:26

Strategie pro oblast kultury_KD_KKO_final_doložka

244 Milena Válková vyučující na Základní umělecké škole a manažerka projektu MAP

Vytvořeno: 7.5.2024 15:14

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na období 2023-2025

která homesharing 19 MAPA...AUTISMU ČR: Mapa počtu osob s poruchou autistického...

Vytvořeno: 5.5.2024 13:23

DM Demografická studie STČ kraje a lokalit 13.3.24_FINAL

V mapě jsou zobrazena data úhrnné plodnosti za roky 2017-2022, kdy byla výstavba...Pro názornost uvádíme mapu, která ukazuje, jak dlouho by trvalo...

Vytvořeno: 22.5.2024 14:57

04_Moznosti-vyuzivani-a-odstranovani-SKO-1

9 Tabulka č.3: Skládky pro SKO na území Středočeského kraje Číslo v mapě

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

18_Audit-zarizeni-na-vyuziti-odpadu

společností; • Příloha č. 3: o Dotazníky auditu • Příloha č. 4 – Souhrnná mapa

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

20_Audit-svozovych-firem-a-tridicich-linek-odpadu

Příloha č. 5 – Fotodokumentace;  Příloha č. 6 – Mapová dokumentace – Souhrnná mapa

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Zásobník projektů 2.2024 - Detail

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy...dne 14. 9. 2023 x 0.00 0.00 priorita 1 SK žádný Rozvoj Digitální technické...

Vytvořeno: 23.5.2024 9:25

Zásobník projektů 2.2024

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy...dne 14. 9. 2023 x 0.00 0.00 priorita 1 SK žádný Rozvoj Digitální technické...

Vytvořeno: 23.5.2024 9:25

Zásobník projektů 2.2024 - Obec s rozšířenou působností

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy...dne 14. 9. 2023 x 0.00 0.00 priorita 1 žádný SK Rozvoj Digitální technické...

Vytvořeno: 23.5.2024 9:25

Zásobník akcí 2021+ 2.2024

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy

Vytvořeno: 23.5.2024 9:25