třídit

Oblast typů

Typ

Oblast tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Plocha webu

Weby

Výsledky hledání

Nalezeno 92 výsledků pro mapy.

Kraj vybral firmu pro IT řešení Digitální technické mapy

zasedání vybrali dodavatele technického návrhu infastruktury Digitální technické mapy...Středočeského kraje, resp. vybrali dodavatele IT služeb týkajících se Digitální...

Vytvořeno: 27.4.2023 14:09

Rakovnický potok - ZÚ (ústí - pramen) - mapa

potok (IDVT 10100069) studie záplavového území, ř. km 0,000 – 49,305 9.1 Mapa...3,183L 2,055J 0,356J 1,688M 1,195M 1,370L 0, 294L P1 2 2 1 ° 9.1...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

Litavka - ZÚ (Popovice - VD Láz) - mapa

katastrální PŘÍČNÝ PROFIL P1 Litavka, ř.km 5,821 - 51,570 Záplavová území Mapa...katastrální PŘÍČNÝ PROFIL P1 Litavka, ř.km 5,821 - 51,570 Záplavová území ...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

Mapa stránek

Mapa stránek

Vytvořeno: 16.5.2023 17:10

Mapa stránek

Mapa stránek

Vytvořeno: 11.4.2024 9:07

Střední Čechy uspěly na veletrhu Holiday World. Odnesly si dvě ocenění

V rámci expozice poskytly vlastní propagační materiály a mapy i jednotlivé oblastní

Vytvořeno: 18.3.2024 15:16

Mapa návrhu PP Stráň u Hrabří

Vytvořeno: 8.2.2024 15:07

Litavka - ZÚ (Popovice - VD Láz) - průvodní zpráva

Mapy povodňového ohrožení Z charakteristik map povodňového nebezpečí jsou vypracovány...mapy povodňového ohrože-...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

PP Vápenické jezero - návrh plánu péče 2024-2033

Přílohy: M4 - Lesnická mapa typologická M5 - Mapa stupňů přirozenosti lesních...Mapy: Příloha M1 - Orientační...

Vytvořeno: 6.2.2024 13:35

PP Jezera - návrh plánu péče 2024-2033

Příloha: M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma...Mapy: Příloha M1 - Orientační mapa s...

Vytvořeno: 6.2.2024 13:36

PP Přílepská skála - návrh plánu péče na období 2024-2033

Mapy: Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území Příloha M2 - Katastrální...mapa se zákresem ZCHÚ a jeho...

Vytvořeno: 19.1.2024 12:19

Rakovnický potok - ZÚ (ústí - pramen) - průvodní zpráva

rastrové mapy hloubek a rastrové mapy rychlostí....Mapy záplavového území 9.1 Mapa...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

PP Minartice - návrh plánu péče na období 2024-2033

Níže je uvedena vytvořená mapa vegetace. 11 Fauna bezobratlých...Mapy: Příloha M1 – Orientační mapa s...

Vytvořeno: 19.1.2024 13:28

PP Slavkov - návrh plánu péče na období 2024-2033

Mapy: PZíloha M1 – Orienta�ní mapa s vyzna�ením území PZíloha M2 – Katastrální...mapa se zákresem ZCHÚ a jeho...

Vytvořeno: 19.1.2024 13:28

PP Stráň u Hrabří - návrh plánu péče na období 2024-2033

: Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území Příloha M2 – Katastrální...mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma Příloha M3...

Vytvořeno: 9.2.2024 9:12

Zhodnotili jsme tři roky ve vedení kraje a představili plány do konce volebního období

Zmínil například zprovoznění Digitální technické mapy, územní studii Pražského metropolitního...„Na Digitální technické mapě spolupracujeme s Prahou.

Vytvořeno: 20.11.2023 16:53

Příloha č. 3 - Přehled sebraný záměrů.xlsx

Studie – umístění stavby cyklostezky / cykloinfrastruktury vyznačeno v katastrální mapě...Studie – umístění stavby cyklostezky / cykloinfrastruktury vyznačeno v katastrální...

Vytvořeno: 15.2.2024 14:13

Časový plán a program prací

povodňového nebezpečí a povodňových rizik (§ 17) Aktualizace map povodňového...Aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (§ 17)...

Vytvořeno: 20.3.2024 20:52

Patička - odpady

Informace GDPR Mapa webu Prohlášení o přístupnosti Zpracování kontaktních údajů a

Vytvořeno: 11.4.2024 8:55

03 - Průvodce formulářem žádosti BDI

Je možné jej rovněž dohledat v mapě lesních hospodářských osnov (Mapy lesních hospodářských...osnov) – lupou (na levé straně...

Vytvořeno: 16.2.2024 14:46

Rozpočtová opatření schválená na jednání RK č. 21 dne 25. 5. 2023

Regionální rozvoj ve výši 4 747 704,86 Kč v rámci projektu „Digitální technická mapa...10064570 00000 0,00 0,00 267 558,86 267 558,86 Digitální technická ...

Vytvořeno: 15.6.2023 13:49

Katalog sociálních služeb

Prohlížejte si informace o službách přímo na mapě.

Vytvořeno: 23.1.2024 14:32

Spuštění Katalogu sociálních služeb ve Středočeském kraji

Prohlížejte si informace o službách přímo na mapě.

Vytvořeno: 14.1.2024 21:48

Návštěvnická hra Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy - informační leták

Sestavte si celou skládačku, schematickou mapu oblasti Středočeského kraje a Prahy...Hulice 118 257 65 Hulice www.vodni-dum.cz Podblanické ekocentrum a Vodní dům ...

Vytvořeno: 16.4.2024 11:51

Akční plán rozvoje sítí elektronických komunikací na území Středočeského kraje

Druhá rovina je vznik Silniční mapy Středočeského kraje (což je v podstatě registr...Do mapy se promítne tzv. tabulka prioritizace staveb, kde...

Vytvořeno: 12.3.2024 14:33

Kam za kulturou - středočeský kraj a kultura Duplikovat 1

péče Krajského úřadu Středočeského kraje, a to i tím, že vytváří tzv. kulturní mapu...Knihovní fondy obsahují kromě knih také mapy, normy,...

Vytvořeno: 10.8.2023 7:45

Kam za kulturou - středočeský kraj a kultura

péče Krajského úřadu Středočeského kraje, a to i tím, že vytváří tzv. kulturní mapu...Knihovní fondy obsahují kromě knih také mapy, normy,...

Vytvořeno: 10.8.2023 7:58

InfZ 86_24 příloha 1 - usnesení zastavení řízení

rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, tj. celková situace v měřítku katastrální mapy...řízení, ti- nepředložil tyto podklady: - celkovou sitnaci v měřítku...

Vytvořeno: 16.4.2024 14:00

Regulace hazardních her

příjem do služby, první kontakt) www.zsi-kladno.cz On-line a telefonická pomoc: Mapa...pomoci v oblasti závislostí: www.drogy-info.cz/mapa-pomoci...

Vytvořeno: 24.5.2023 12:30

06 - Formulář průvodního listu LHP

povinné kartografické prezentace dat lesního hospodářství pro vykreslení porostní mapy

Vytvořeno: 16.2.2024 14:46

02 - Metodická příručka - aktualizováno k 15. 2. 2023

po- zemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází) • zákres do mapy...se pozemek nachází) verze 20230215 Stránka 7 z 23 • zákres do...

Vytvořeno: 16.2.2024 14:20

Návštěvnická hra Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy - tisková zpráva

mohou návštěvou tohoto ekocentra získat jeden ze 6 dílků skládačky, schematické mapy

Vytvořeno: 17.4.2024 10:01

Středočeský kraj podpoří projekt FandiMat, který propojuje lidi v nouzi s lidmi ochotnými pomáhat

Díky mapě, která je součástí aplikace, také vidíte, jestli je např. ve vašem okolí

Vytvořeno: 21.9.2023 8:46

Pr_1 Aktualizace koncepce rozvoje cyklistiky ve Stredoceskem kraji (1).docx

Možnost užití interaktivních map webového portálu www.strednicechy.cz na mobilních...Mapy V roce 2019 vydal Středočeský kraj v gesci Odboru...

Vytvořeno: 15.2.2024 14:07

Kvalitu ovzduší v Dobříši bude příští rok sledovat monitorovací zařízení

ovzduší a zvyšuje množství informací o znečištění pro přesnější tvorbu imisních map

Vytvořeno: 24.8.2023 11:35

Na zimní údržbu silnic jsou připraveny stovky posypových vozů

Například prostřednictvím on-line map.

Vytvořeno: 11.10.2023 10:31

7-Knezeves Rozhodnutí_anonym

u Prahy Nálezová zpráva, Fiedler, Zdeněk 1960: Digitální archiv Archeologické mapy...196004628; Nálezová zpráva, Fiedler, Zdeněk 1960: Digitální archiv Archeologické...

Vytvořeno: 13.2.2024 14:31

Plán pokrytí_ZZS_SčK_2024

grafické podoby se zanesením hranic konkrétní dostupnosti území jednotlivých obcí do mapy...přehled rozmístění výjezdových základen ZZS SK a členění výjezdových skupin ...

Vytvořeno: 8.4.2024 11:52

Plán pokrytí_ZZS_SčK_2024.pdf

grafické podoby se zanesením hranic konkrétní dostupnosti území jednotlivých obcí do mapy...přehled rozmístění výjezdových základen ZZS SK a členění výjezdových skupin ...

Vytvořeno: 8.4.2024 11:55

Krajský úřad Středočeského kraje Vás srdečně zve na Lesnický seminář

Pro účastníky semináře je vstup určen hlavním chodem „A“ z ulice Zborovská, viz mapa

Vytvořeno: 16.4.2024 9:31

Rozpočtová opatření schválená na jednání RK č. 02 dne 11. 1. 2024

rozvoj, z roku 2023 do rozpočtu roku 2024 pro účely projektu „Digitální technická mapa...0006457 000000 0,00 0,00 784 200,00 784 200,00 Digitální technická ...

Vytvořeno: 7.2.2024 14:43

2022 - Středočeský kraj

Dastychová: zpracování map kap. 1, kap. 4; K....Horáková: zpracování map kap. 2, kap. 3, kap. 7, kap. 8....vytvořen z dat poskytnutých institucemi...

Vytvořeno: 19.2.2024 9:52

2022 - Souhrnná zpráva

Dastychová: zpracování map kap. 1, kap. 4; K....Horáková: zpracování map kap. 2, kap. 3, kap. 7, kap. 8....vytvořen z dat poskytnutých institucemi...

Vytvořeno: 19.2.2024 9:52

Lesnický seminář Středočeského kraje 2024 - program

Pro účastníky semináře je vstup určen hlavním chodem „A“ z ulice Zborovská, viz mapa

Vytvořeno: 16.4.2024 11:48

Vyhledávání spojení nové generace nově v aplikaci PID Lítačka - cestování ušité přímo na míru opravdu každému

Jde o více než 30 rozdílných datových podkladů od silničních map a cystické infrastruktury

Vytvořeno: 25.1.2024 14:14

Příloha žádosti o NRP.docx

schválení oddlužení, · výpis z Centrální evidence přestupků, · rodokmen, · vztahová mapa

Vytvořeno: 5.3.2024 12:06

02 - Metodická příručka – aktualizováno k 15. 2. 2023

Na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu se předkládá lesnická mapa...Na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu se předkládá lesnická...

Vytvořeno: 16.2.2024 14:46

Bulletin Metodika obcím 4-2023

IČME) bude zároveň systémovým identifikátorem pro zápis do digitální technické mapy...rihova@kr-s.cz, tel.: 257 280 782 ■ Novelizace vyhlášky o digitální technické...

Vytvořeno: 26.10.2023 9:20

Štěbra Jan - dohoda o provedení práce

Spriva mapovfch portr{lri (verifikace informaci na stivajici mapi subjektri na webu

Vytvořeno: 15.3.2024 9:44

01 - Nařízení vlády č. 30-2014 Sb. - pravidla

se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická mapa...se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická...

Vytvořeno: 16.2.2024 14:20

01 - Nařízení vlády č. 30-2014 Sb. - pravidla

se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická mapa...se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická...

Vytvořeno: 16.2.2024 14:46

Příloha č. 3 k metodickému pokynu MŽP - Náležitosti žádosti o JES podle jednotlivých právních předpisů

výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy...výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku), d) snímek katastrální...

Vytvořeno: 29.2.2024 16:05

Vzor žádosti o závazné stanovisko

výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy...druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku), d) snímek katastrální...

Vytvořeno: 29.2.2024 16:05

Plánovací dokumentace krizového řízení

včetně organizace hlásné a hlídkové služby, grafickou část, která obsahuje zpravidla mapy

Vytvořeno: 5.10.2023 14:58

Poskytnutí dotací SFPCR_TIC_2024

PCR/PMT/052827/2024 Správa a údržba obce Nelahozeves (11839902) Mělník Mapa obce

Vytvořeno: 26.3.2024 13:39

O víkendu startuje nová sezóna turistických vlaků v Praze a Středočeském kraji

ve Středočeském kraji Středočeský kraj se snaží každý rok rozšířit cyklistickou mapu

Vytvořeno: 19.3.2024 10:44

Bulletin Metodika obcím 5-2023

DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA (DTM) ....... 2 3....DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA (DTM) https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/tabulka...• na webu...

Vytvořeno: 4.1.2024 11:23

4-R-přestupek-Slany-namesti-zaklad-anonym

dne 3. 2. 2023 zařadil do spisu dokumenty z Digitálního archivu Archeologické mapy...což dokládají podklady zařazené do spisu z Digitálního archivu Archeologické...

Vytvořeno: 13.2.2024 14:31

Opatření_obecné_povahy_-_bobr[1]

Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do mapy M 1:50 000 nebo...Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do...

Vytvořeno: 7.2.2024 9:45

Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského

Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do mapy M 1:50 000 nebo...Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do...

Vytvořeno: 18.1.2024 11:04

Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského

Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do mapy M 1:50 000 nebo...Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do...

Vytvořeno: 18.1.2024 11:05

Vyúčtování VP 2023 - změna jednotek v průběhu roku (1).xlsx

běžného nájemného/pronájmu/školného v místě a čase obvyklém (např. dle cenových map

Vytvořeno: 8.1.2024 9:08

Vyúčtování VP 2023 (1).xlsx

běžného nájemného/pronájmu/školného v místě a čase obvyklém (např. dle cenových map

Vytvořeno: 8.1.2024 9:07

Mapování kulturních a kreativních odvětví ve Středočeském kraji

Mapování kulturních a kreativních odvětví ve Středočeském kraji Co jsou kulturní a kreativní odvětví? Kulturní a kreativní odvětví (KKO) zahrnují činnosti, které jsou „založeny na kulturních...

Vytvořeno: 8.8.2023 14:50

Příloha 1_Anaylýza kulturního prostředí_socioekonomický kontext

Zdroj: Mapa exekucí 2023 21 Obrázek 9 Kartogram znázorňující regionální

Vytvořeno: 15.4.2024 14:54

A-ÚEK SK a S.1-03_2020-l

Obrázek 3: Mapa ORP ve Středočeském kraji (zdroj: ČSÚ) ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ...Mapa sítě SZT v Kladně v elektronické příloze č. 3 na přiloženém...

Vytvořeno: 22.1.2024 9:53

20240208_CykloKoncepceKomplet_v13.docx

nejenom tištěné propagační materiály (zejména mapové průvodce a cykloturistické mapy...prostřednictvím sociálních sítí či mobilních aplikací, klasických tištěných průvodců...

Vytvořeno: 15.2.2024 14:11

Příloha 6_Vypořádání komentářů veřejnosti

Mezi řekami, z. s. dlouhodobě mapuje historii středního Povltaví (interaktivní mapa...kulturních aktérů a výkonných umělců, reference London Cultural Infrastructure...

Vytvořeno: 15.4.2024 14:38

Karty obcí PRVKÚK 2023 (2. část) - návrh

Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha 3....Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha 3....Zakreslením změny do...

Vytvořeno: 12.12.2023 15:08

VS Ekonomická analýza dopadů nepřijetí dětí do MŠ 13.12.23

pro poptávku ze strany dětí starších tří let a nabídku obecních školek, uvádíme mapu

Vytvořeno: 13.2.2024 11:48

Metodika_služebnost_Středočeským krajem

případě bude investorem pro individuální posouzení doloženo následující: • Zákres v mapě

Vytvořeno: 12.3.2024 14:33

Nika 2023-12

které mohou druhovou rozmanitost v cen- tru Prahy značně podpořit (viz graf 1 a mapa...zapojené do projektu jsme rozdělili podle jejich polohy do dvou skupin ...

Vytvořeno: 20.2.2024 10:19

DZ_SK_priloha_5

Asi tři čtvrtiny škol se věnují práci s různou podobou textu – grafy, tabulky, mapy...Asi tři čtvrtiny škol se věnují práci s různou podobou textu – grafy, tabulky,...

Vytvořeno: 6.3.2024 16:30