třídit

Oblast typů

Typ

Oblast tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Plocha webu

Weby

Výsledky hledání

Nalezeno 129 výsledků pro mapy.

Rakovnický potok - ZÚ (ústí - pramen) - mapa

potok (IDVT 10100069) studie záplavového území, ř. km 0,000 – 49,305 9.1 Mapa...3,183L 2,055J 0,356J 1,688M 1,195M 1,370L 0, 294L P1 2 2 1 ° 9.1...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

Litavka - ZÚ (Popovice - VD Láz) - mapa

katastrální PŘÍČNÝ PROFIL P1 Litavka, ř.km 5,821 - 51,570 Záplavová území Mapa...katastrální PŘÍČNÝ PROFIL P1 Litavka, ř.km 5,821 - 51,570 Záplavová území ...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

Mapa stránek

Mapa stránek

Vytvořeno: 11.4.2024 9:07

Střední Čechy uspěly na veletrhu Holiday World. Odnesly si dvě ocenění

V rámci expozice poskytly vlastní propagační materiály a mapy i jednotlivé oblastní

Vytvořeno: 18.3.2024 15:16

Mapa návrhu PP Stráň u Hrabří

Vytvořeno: 8.2.2024 15:07

Litavka - ZÚ (Popovice - VD Láz) - průvodní zpráva

Mapy povodňového ohrožení Z charakteristik map povodňového nebezpečí jsou vypracovány...mapy povodňového ohrože-...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

PP Vápenické jezero - návrh plánu péče 2024-2033

Přílohy: M4 - Lesnická mapa typologická M5 - Mapa stupňů přirozenosti lesních...Mapy: Příloha M1 - Orientační...

Vytvořeno: 6.2.2024 13:35

PP Jezera - návrh plánu péče 2024-2033

Příloha: M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma...Mapy: Příloha M1 - Orientační mapa s...

Vytvořeno: 6.2.2024 13:36

PP Přílepská skála - návrh plánu péče na období 2024-2033

Mapy: Příloha M1 - Orientační mapa s vyznačením území Příloha M2 - Katastrální...mapa se zákresem ZCHÚ a jeho...

Vytvořeno: 19.1.2024 12:19

Rakovnický potok - ZÚ (ústí - pramen) - průvodní zpráva

rastrové mapy hloubek a rastrové mapy rychlostí....Mapy záplavového území 9.1 Mapa...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

07_Prekladaci-stanice-odpadu-ve-Stredoceskem-kraji

kraje Mapa č.5: Optimální spádové území dotřiďovacích linek na plasty Mapa č.6...odpadů na území kraje Mapa č.9: ...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

PP Minartice - návrh plánu péče na období 2024-2033

Níže je uvedena vytvořená mapa vegetace. 11 Fauna bezobratlých...Mapy: Příloha M1 – Orientační mapa s...

Vytvořeno: 19.1.2024 13:28

23.0553-01_AP_Stredocesky_kraj_NAVRH.pdf

Strategická hluková mapa je hlukovou mapou plošného typu, jejíž výstupy a velikost...Dostupné na:...

Vytvořeno: 25.4.2024 8:53

PP Slavkov - návrh plánu péče na období 2024-2033

Mapy: PZíloha M1 – Orienta�ní mapa s vyzna�ením území PZíloha M2 – Katastrální...mapa se zákresem ZCHÚ a jeho...

Vytvořeno: 19.1.2024 13:28

Zhodnotili jsme tři roky ve vedení kraje a představili plány do konce volebního období

Zmínil například zprovoznění Digitální technické mapy, územní studii Pražského metropolitního...„Na Digitální technické mapě spolupracujeme s Prahou.

Vytvořeno: 20.11.2023 16:53

PP Stráň u Hrabří - návrh plánu péče na období 2024-2033

: Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území Příloha M2 – Katastrální...mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma Příloha M3...

Vytvořeno: 9.2.2024 9:12

Příloha č. 3 - Přehled sebraný záměrů.xlsx

Studie – umístění stavby cyklostezky / cykloinfrastruktury vyznačeno v katastrální mapě...Studie – umístění stavby cyklostezky / cykloinfrastruktury vyznačeno v katastrální...

Vytvořeno: 15.2.2024 14:13

Časový plán a program prací

povodňového nebezpečí a povodňových rizik (§ 17) Aktualizace map povodňového...Aktualizace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (§ 17)...

Vytvořeno: 20.3.2024 20:52

Patička - odpady

Informace GDPR Mapa webu Prohlášení o přístupnosti Zpracování kontaktních údajů a

Vytvořeno: 11.4.2024 8:55

03 - Průvodce formulářem žádosti BDI

Je možné jej rovněž dohledat v mapě lesních hospodářských osnov (Mapy lesních hospodářských...osnov) – lupou (na levé straně...

Vytvořeno: 16.2.2024 14:46

Rozpočtová opatření schválená na jednání RK č. 21 dne 25. 5. 2023

Regionální rozvoj ve výši 4 747 704,86 Kč v rámci projektu „Digitální technická mapa...10064570 00000 0,00 0,00 267 558,86 267 558,86 Digitální technická ...

Vytvořeno: 15.6.2023 13:49

Katalog sociálních služeb

Prohlížejte si informace o službách přímo na mapě.

Vytvořeno: 23.1.2024 14:32

Spuštění Katalogu sociálních služeb ve Středočeském kraji

Prohlížejte si informace o službách přímo na mapě.

Vytvořeno: 14.1.2024 21:48

Myslivecký seminář Středočeského kraje 2023 - program semináře

4b80-b6dc-46fa15224e12@537a8265-26f4-4e91-acb6-9efeddbee069 Odkaz na mapu...účastníky semináře je možný vstup pouze hlavním chodem „A“ z ulice Zborovská, viz...

Vytvořeno: 1.6.2023 8:32

Myslivecký seminář Středočeského kraje 2024 - program semináře

Odkaz na mapu: http://www.mapy.cz/s/fNFp...účastníky semináře je možný vstup pouze hlavním chodem „A“ z ulice Zborovská, viz mapa

Vytvořeno: 17.5.2024 13:26

Křivoklátské lesy v číslech

jako součást Lesnického parku Křivoklátsko NÁVRH NÁRODNÍ PARKU KŘIVOKLÁTSKO MAPA...jehličnaté porosty se zastoupení v porostech 75-100 %, modře 50-75 %, žlutě 25-50...

Vytvořeno: 10.5.2024 14:40

Návštěvnická hra Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy - informační leták

Sestavte si celou skládačku, schematickou mapu oblasti Středočeského kraje a Prahy...Hulice 118 257 65 Hulice www.vodni-dum.cz Podblanické ekocentrum a Vodní dům ...

Vytvořeno: 16.4.2024 11:51

Akční plán rozvoje sítí elektronických komunikací na území Středočeského kraje

Druhá rovina je vznik Silniční mapy Středočeského kraje (což je v podstatě registr...Do mapy se promítne tzv. tabulka prioritizace staveb, kde...

Vytvořeno: 12.3.2024 14:33

Kam za kulturou - středočeský kraj a kultura Duplikovat 1

péče Krajského úřadu Středočeského kraje, a to i tím, že vytváří tzv. kulturní mapu...Knihovní fondy obsahují kromě knih také mapy, normy,...

Vytvořeno: 10.8.2023 7:45

Kam za kulturou - středočeský kraj a kultura

péče Krajského úřadu Středočeského kraje, a to i tím, že vytváří tzv. kulturní mapu...Knihovní fondy obsahují kromě knih také mapy, normy,...

Vytvořeno: 10.8.2023 7:58

InfZ 86_24 příloha 1 - usnesení zastavení řízení

rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, tj. celková situace v měřítku katastrální mapy...řízení, ti- nepředložil tyto podklady: - celkovou sitnaci v měřítku...

Vytvořeno: 16.4.2024 14:00

06 - Formulář průvodního listu LHP

povinné kartografické prezentace dat lesního hospodářství pro vykreslení porostní mapy

Vytvořeno: 16.2.2024 14:46

02 - Metodická příručka - aktualizováno k 15. 2. 2023

po- zemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází) • zákres do mapy...se pozemek nachází) verze 20230215 Stránka 7 z 23 • zákres do...

Vytvořeno: 16.2.2024 14:20

Návštěvnická hra Putování po střediscích ekologické výchovy Středočeského kraje a hlavního města Prahy - tisková zpráva

mohou návštěvou tohoto ekocentra získat jeden ze 6 dílků skládačky, schematické mapy

Vytvořeno: 17.4.2024 10:01

Středočeský kraj podpoří projekt FandiMat, který propojuje lidi v nouzi s lidmi ochotnými pomáhat

Díky mapě, která je součástí aplikace, také vidíte, jestli je např. ve vašem okolí

Vytvořeno: 21.9.2023 8:46

Pr_1 Aktualizace koncepce rozvoje cyklistiky ve Stredoceskem kraji (1).docx

Možnost užití interaktivních map webového portálu www.strednicechy.cz na mobilních...Mapy V roce 2019 vydal Středočeský kraj v gesci Odboru...

Vytvořeno: 15.2.2024 14:07

Kvalitu ovzduší v Dobříši bude příští rok sledovat monitorovací zařízení

ovzduší a zvyšuje množství informací o znečištění pro přesnější tvorbu imisních map

Vytvořeno: 24.8.2023 11:35

Na zimní údržbu silnic jsou připraveny stovky posypových vozů

Například prostřednictvím on-line map.

Vytvořeno: 11.10.2023 10:31

7-Knezeves Rozhodnutí_anonym

u Prahy Nálezová zpráva, Fiedler, Zdeněk 1960: Digitální archiv Archeologické mapy...196004628; Nálezová zpráva, Fiedler, Zdeněk 1960: Digitální archiv Archeologické...

Vytvořeno: 13.2.2024 14:31

Plán pokrytí_ZZS_SčK_2024

grafické podoby se zanesením hranic konkrétní dostupnosti území jednotlivých obcí do mapy...přehled rozmístění výjezdových základen ZZS SK a členění výjezdových skupin ...

Vytvořeno: 8.4.2024 11:52

Plán pokrytí_ZZS_SčK_2024.pdf

grafické podoby se zanesením hranic konkrétní dostupnosti území jednotlivých obcí do mapy...přehled rozmístění výjezdových základen ZZS SK a členění výjezdových skupin ...

Vytvořeno: 8.4.2024 11:55

Krajský úřad Středočeského kraje Vás srdečně zve na Lesnický seminář

Pro účastníky semináře je vstup určen hlavním chodem „A“ z ulice Zborovská, viz mapa

Vytvořeno: 16.4.2024 9:31

Aplikace PID Lítačka představuje unikátní vyhledávač tras nové generace: více možností, více pohodlí a ušetřený čas při cestování po Praze a Středočeském kraji

S více než 30 různými datovými zdroji, od map silnic a cyklostezek po aktuální polohy...Dalším plánovaným vylepšením mobilní aplikace bude nová online...

Vytvořeno: 6.5.2024 10:19

Rozpočtová opatření schválená na jednání RK č. 02 dne 11. 1. 2024

rozvoj, z roku 2023 do rozpočtu roku 2024 pro účely projektu „Digitální technická mapa...0006457 000000 0,00 0,00 784 200,00 784 200,00 Digitální technická ...

Vytvořeno: 7.2.2024 14:43

2022 - Středočeský kraj

Dastychová: zpracování map kap. 1, kap. 4; K....Horáková: zpracování map kap. 2, kap. 3, kap. 7, kap. 8....vytvořen z dat poskytnutých institucemi...

Vytvořeno: 19.2.2024 9:52

2022 - Souhrnná zpráva

Dastychová: zpracování map kap. 1, kap. 4; K....Horáková: zpracování map kap. 2, kap. 3, kap. 7, kap. 8....vytvořen z dat poskytnutých institucemi...

Vytvořeno: 19.2.2024 9:52

11_Navrh-vytvoreni-integrovaneho-systemu-nakladani-s-odpady-v-jednotlivych-regionech-kraje-za-ucelem-zvysovani-vyuziti-smesneho-komunalniho-odpa

Rozšíření sběru čirého skla v obcích ukazuje mapa č.1....Rozložení zařízení je patrné z mapy č.4....Rozložení zařízení ukazuje...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

InfZ 124_24_Caslav_zmena_c._6

stávajícího územního plánu do jednotného standardu nad aktuální digitální katastrální mapou...stávajícího územního plánu do jednotného standardu nad aktuální digitální...

Vytvořeno: 16.5.2024 12:27

Lesnický seminář Středočeského kraje 2024 - program

Pro účastníky semináře je vstup určen hlavním chodem „A“ z ulice Zborovská, viz mapa

Vytvořeno: 16.4.2024 11:48

Vyhledávání spojení nové generace nově v aplikaci PID Lítačka - cestování ušité přímo na míru opravdu každému

Jde o více než 30 rozdílných datových podkladů od silničních map a cystické infrastruktury

Vytvořeno: 25.1.2024 14:14

01_Cirkularni_sken_SK_opatreni_fin

Správní rozdělení kraje ukazuje mapa 1....Interaktivní mapa je dostupná na www.kompostyvcr.cz....Lokalizace těchto skládek je zobrazena v...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Příloha žádosti o NRP.docx

schválení oddlužení, · výpis z Centrální evidence přestupků, · rodokmen, · vztahová mapa

Vytvořeno: 5.3.2024 12:06

02 - Metodická příručka – aktualizováno k 15. 2. 2023

Na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu se předkládá lesnická mapa...Na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu se předkládá lesnická...

Vytvořeno: 16.2.2024 14:46

08_1_Technickoekonomicka-analyza-integrovaneho-systemu-nakladani-s-komunalnimi-a-dalsimi-odpady-ve-Stredoceskem-kraji-Analyticka-cast

Rozšíření sběru čirého skla v obcích ukazuje mapa č.3....Rozložení zařízení je patrné z mapy č.6. 27 ...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Koncepce regionálních funkcí divadel 2024-2030

Podrobný přehled o jejich umístění v jednotlivých lokalitách podává Mapa českého...amatérského divadla, DbČAD - MAPY...

Vytvořeno: 7.5.2024 16:36

Koncepce regionálních funkcí divadel 2024_2030_final_doložka.pdf

Podrobný přehled o jejich umístění v jednotlivých lokalitách podává Mapa českého...amatérského divadla, DbČAD - MAPY...

Vytvořeno: 7.5.2024 16:34

03_Program 2024_doprovodná infrastruktura

Mapa s vyznačeným místa, kde se bude vývaziště budovat. 10....Mapa s vyznačeným místa/míst, kde se bude projekt realizovat. 13....s čísly...

Vytvořeno: 17.5.2024 11:30

Bulletin Metodika obcím 4-2023

IČME) bude zároveň systémovým identifikátorem pro zápis do digitální technické mapy...rihova@kr-s.cz, tel.: 257 280 782 ■ Novelizace vyhlášky o digitální technické...

Vytvořeno: 26.10.2023 9:20

Štěbra Jan - dohoda o provedení práce

Spriva mapovfch portr{lri (verifikace informaci na stivajici mapi subjektri na webu

Vytvořeno: 15.3.2024 9:44

01 - Nařízení vlády č. 30-2014 Sb. - pravidla

se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická mapa...se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická...

Vytvořeno: 16.2.2024 14:20

01 - Nařízení vlády č. 30-2014 Sb. - pravidla

se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická mapa...se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická...

Vytvořeno: 16.2.2024 14:46

Vzor žádosti o závazné stanovisko

výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy...druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku), d) snímek katastrální...

Vytvořeno: 29.2.2024 16:05

Příloha č. 3 k metodickému pokynu MŽP - Náležitosti žádosti o JES podle jednotlivých právních předpisů

výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy...výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku), d) snímek katastrální...

Vytvořeno: 29.2.2024 16:05

Plánovací dokumentace krizového řízení

včetně organizace hlásné a hlídkové služby, grafickou část, která obsahuje zpravidla mapy

Vytvořeno: 5.10.2023 14:58

Poskytnutí dotací SFPCR_TIC_2024

PCR/PMT/052827/2024 Správa a údržba obce Nelahozeves (11839902) Mělník Mapa obce

Vytvořeno: 26.3.2024 13:39

O víkendu startuje nová sezóna turistických vlaků v Praze a Středočeském kraji

ve Středočeském kraji Středočeský kraj se snaží každý rok rozšířit cyklistickou mapu

Vytvořeno: 19.3.2024 10:44

Př. 15 PTK_KSÚS_výzva k účasti v PTK a dotazník

Podrobné vymezení místa plnění tvoZí mapa oblasti Mnichovo Hradibtě, která je poskytnuta...etně dotazníku 2) Návrh �ásti zadávací dokumentace – technická kvalifikace ...

Vytvořeno: 15.5.2024 9:49

Bulletin Metodika obcím 5-2023

DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA (DTM) ....... 2 3....DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA (DTM) https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/tabulka...• na webu...

Vytvořeno: 4.1.2024 11:23

4-R-přestupek-Slany-namesti-zaklad-anonym

dne 3. 2. 2023 zařadil do spisu dokumenty z Digitálního archivu Archeologické mapy...což dokládají podklady zařazené do spisu z Digitálního archivu Archeologické...

Vytvořeno: 13.2.2024 14:31

1. Schválené žádosti

Pečky, z.s. (61882127) Kolín Pomůcky pro rozvoj schopností orientace a práce s mapou

Vytvořeno: 13.5.2024 14:51

Rozpočtová opatření schválená na jednání ZK č. 33 dne 29. 4. 2024

0800 0006457000000 0,00 645 760,25 4 402 746,46 5 048 506,71 Digitální technická mapa...0007739000000 0,00 0,00 439 165,00 439 165,00 S-7927/DOP/2023 - výpočtová hluková...

Vytvořeno: 16.5.2024 17:12

1 (1). schválené žádosti

z.s. (61882127) Kolín Pomůcky pro rozvoj schopností orientace a práce s mapou

Vytvořeno: 13.5.2024 15:36