třídit

Oblast typů

Typ

Oblast tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Plocha webu

Weby

Výsledky hledání

Nalezeno 129 výsledků pro mapy.

Výjimka ze základních podmínek ochrany bobra evropského

Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do mapy M 1:50 000 nebo...Údaje o místu provedení (nejlépe souřadnice GPS nebo zákres do...

Vytvořeno: 18.1.2024 11:04

08_2_Technickoekonomicka-analyza-integrovaneho-systemu-nakladani-s-komunalnimi-a-dalsimi-odpady-ve-Stredoceskem-kraji-Navrhova-cast

Skládka CH výroba elektřiny nebo tepla * 4 Schéma navrhovaných MBÚ 12 Mapa...Skládkování Spalování Recyklace Kompostování 22 ...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Vyúčtování VP 2023 (1).xlsx

běžného nájemného/pronájmu/školného v místě a čase obvyklém (např. dle cenových map

Vytvořeno: 8.1.2024 9:07

Mapování kulturních a kreativních odvětví ve Středočeském kraji

Mapování kulturních a kreativních odvětví ve Středočeském kraji Co jsou kulturní a kreativní odvětví? Kulturní a kreativní odvětví (KKO) zahrnují činnosti, které jsou „založeny na kulturních...

Vytvořeno: 8.8.2023 14:50

Koncepce prevence kriminality 2023-2027

předcházení a potírání) a Mapy kriminality a pro veřejnost....věku zaměřených na ošetření konkrétních rizik (dle výskytu trestné činnosti –...

Vytvořeno: 5.5.2024 12:48

Strategie romské integrace Středočeského kraje 2022-2026

se zástupci NNO a dalšími odborníky, aby společně navrhli inkluzivní cíle do MAP.../xs/pocet-obyvatel-v-obcich-stredoceskeho-kraje-k-1-1-2021 23 Obr. 1 –...

Vytvořeno: 5.5.2024 13:23

17_Dovoz-a-vyroba-elektronickych-zarizeni-oleju-baterii-a-akumulatoru-ve-Stredoceskem-kraji-z-pohledu-legislativy-upravujici-nakladani-s-odpady

. : Mapa míst zpětného odběru vybraných výrobků Příloha II. : Mapa pokrytí obcí...Tyto mapy jsou součástí této...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Prezentace_starostové_2024.pdf

již ne investiční • Kraj - minimální ekonomický přínos Digitální technická mapa...Snímek 39: Ekonomické dopady nepřijetí dětí do MŠ Snímek 40: Digitální technická...

Vytvořeno: 21.5.2024 13:30

20240208_CykloKoncepceKomplet_v13.docx

nejenom tištěné propagační materiály (zejména mapové průvodce a cykloturistické mapy...prostřednictvím sociálních sítí či mobilních aplikací, klasických tištěných průvodců...

Vytvořeno: 15.2.2024 14:11

06_Prekladaci-stanice-odpadu-ve-Stredoceskem-kraji-Aktualizace-2016

Tyto mapy byly jedním z podkladů pro model překládacích stanic ve Středočeském kraji...případně znalosti budoucího řešení SKO (např. oblast Rumburska) byla vytvořena...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Metodika_služebnost_Středočeským krajem

případě bude investorem pro individuální posouzení doloženo následující: • Zákres v mapě

Vytvořeno: 12.3.2024 14:33

Nika 2023-12

které mohou druhovou rozmanitost v cen- tru Prahy značně podpořit (viz graf 1 a mapa...zapojené do projektu jsme rozdělili podle jejich polohy do dvou skupin ...

Vytvořeno: 20.2.2024 10:19

Příloha 2_Analýza kulturního prostředí SK_kulturní profil_nový

Sály, jež jsou zobrazeny na mapě, byly přitom zmapovány v rámci dotazníkového šetření...Čísla akcí zobrazených na mapě vysvětluje Tabulka 6,...

Vytvořeno: 22.4.2024 15:49

Zpravodaj pro obce 2024.03

vyjadřují jednotlivá ministerstva a další instituce� MŽP zároveň aktualizovalo mapu

Vytvořeno: 11.4.2024 10:19

08_3_Technickoekonomicka-analyza-integrovaneho-systemu-nakladani-s-komunalnimi-a-dalsimi-odpady-ve-Stredoceskem-kraji-Smerna-cast

možné očekávat spíše v oblastech s nízkou hustotou sběrné sítě (viz. následující mapa...). 15 Mapa hustoty sběrné sítě ve...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

ad 4) – Příloha 4) - Vyjádření zpracovatele vyhodnocení SEA k návrhu ÚEK SK (042020)

Inventurní mapa odběrových míst zdravotních a sociálních zařízení na území Středočeského

Vytvořeno: 8.1.2024 14:31

Metodický pokyn MŽP k zavedení jednotného environmentálního stanoviska do praxe správních orgánů

výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy...výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku), d) snímek katastrální...

Vytvořeno: 29.2.2024 16:05

02_Cirkularni-sken-SCK-2021_final

Jeho výsledkem je analýza současného stavu a vizuální mapa materiálových toků, jež...Fyzické analýzy odpadu u vybraného vzorku podnikatelských subjektů a vypracování...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Příloha č. 3 Normativy podpůrných opatření 2024 (zdroj MŠMT)

0.00000 K20204B01 Digitální fotoaparát (ŠZ) 4,000 0 0 4,000 0.00000 K20205A01 Mapy...PPK.II.2.5 500 0 0 0 500 K20205B01 Mapy (ŠZ) PPK.II.2.5 500...

Vytvořeno: 15.3.2024 17:23

Strategie pro oblast kultury_KD_KKO_final_doložka

244 Milena Válková vyučující na Základní umělecké škole a manažerka projektu MAP

Vytvořeno: 7.5.2024 15:14

ad 3) – Příloha 3) - Manažerský souhrn aktualizace ÚEK SK (062020)

Inventurní mapa odběrových míst zdravotních a sociálních zařízení na území Středočeského

Vytvořeno: 8.1.2024 14:31

DM Demografická studie STČ kraje a lokalit 13.3.24_FINAL

V mapě jsou zobrazena data úhrnné plodnosti za roky 2017-2022, kdy byla výstavba...Pro názornost uvádíme mapu, která ukazuje, jak dlouho by trvalo...

Vytvořeno: 22.5.2024 14:57

04_Moznosti-vyuzivani-a-odstranovani-SKO-1

9 Tabulka č.3: Skládky pro SKO na území Středočeského kraje Číslo v mapě

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

18_Audit-zarizeni-na-vyuziti-odpadu

společností; • Příloha č. 3: o Dotazníky auditu • Příloha č. 4 – Souhrnná mapa

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

20_Audit-svozovych-firem-a-tridicich-linek-odpadu

Příloha č. 5 – Fotodokumentace;  Příloha č. 6 – Mapová dokumentace – Souhrnná mapa

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Zásobník projektů 2.2024 - Detail

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy...dne 14. 9. 2023 x 0.00 0.00 priorita 1 SK žádný Rozvoj Digitální technické...

Vytvořeno: 23.5.2024 9:25

Zásobník projektů 2.2024

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy...dne 14. 9. 2023 x 0.00 0.00 priorita 1 SK žádný Rozvoj Digitální technické...

Vytvořeno: 23.5.2024 9:25

Zásobník projektů 2.2024 - Obec s rozšířenou působností

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy...dne 14. 9. 2023 x 0.00 0.00 priorita 1 žádný SK Rozvoj Digitální technické...

Vytvořeno: 23.5.2024 9:25

Zásobník projektů 1.2024

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy...dne 14. 9. 2023 x 0.00 0.00 priorita 1 SK žádný Rozvoj Digitální technické...

Vytvořeno: 3.4.2024 11:10

Zásobník projektů 1.2024 - Detail

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy...dne 14. 9. 2023 x 0.00 0.00 priorita 1 SK žádný Rozvoj Digitální technické...

Vytvořeno: 3.4.2024 11:10

Zásobník projektů 1.2024 - Obec s rozšířenou působností

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy...dne 14. 9. 2023 x 0.00 0.00 priorita 1 žádný SK Rozvoj Digitální technické...

Vytvořeno: 3.4.2024 11:09

Zásobník akcí 2021+ 1.2024

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy

Vytvořeno: 3.4.2024 11:10

Zásobník akcí 2021+ 2.2024

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Pořízení a rozvoj digitální technické mapy

Vytvořeno: 23.5.2024 9:25