třídit

Oblast typů

Typ

Oblast tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Plocha webu

Weby

Výsledky hledání

Nalezeno 514 výsledků pro tiskove zpravy.

Brožura_příběh Sčk.pdf

Environmentálně odpovědné marketingové předměty Předměty pro zaměstnance Optimalizace tisku

Vytvořeno: 19.6.2024 9:26

Svet_ocima_deti_2024-brozura

Namísto toho si vyhraďte konkrétní čas, přibližně 20 až 30 minut denně, kdy zprávy...→ WhatsApp – slouží ke komunikaci, umožnuje výměnu zpráv...

Vytvořeno: 26.3.2024 13:30

stanovy ze dne 20.3.2024 nové.pdf

Sb. h) schvalovat střednědobý výhled rozpočtu, roční rozpočet, závěrečný účet, zprávu...prostředky, a to nejméně ke konci každého ka|endářního po|o|eti : c) sestavuje...

Vytvořeno: 27.3.2024 12:27

Publikace – odkazy rozbalovací

hospodářství obcí Kůrovec ničí naše lesy Drobné publikace jiných vydavatelů Časopis Nika Zpráva..."Veřejné stránky > Dokumenty > Publikace > Drobné publikace jiných...

Vytvořeno: 3.1.2024 10:29

Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2023-2026

knihovnám; k) zpracování plánu a rozboru činnosti za příslušný rok, výroční zprávy...Hodnocení Krajská knihovna (KKC) zpracovává za každý rok Výroční...

Vytvořeno: 15.1.2024 17:19

Zpravodaj pro obce 2023.08-09

povedlo a co ještě plánujeme do té cílové rovinky, jsme představili na výroční tiskové...vrásku navíc, když jim na stole přistane „žaloba“ nespokojeného vlastníka� Dobrou...

Vytvořeno: 14.12.2023 20:45

ověřené nové stanovy_Mikroregion Voticko 5.4.2024.pdf

O provedené kontrole je sepisována kontrolnI zpráva, která následně slouží jako podklad...nízprávou seznámeni a mohou se k nívyjádřit ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byli se...

Vytvořeno: 2.5.2024 14:01

Koncepce RF knihoven 2023_2026_aktualizace_2

https://ipk.nkp.cz/docs/rf_vyrocni-zprava-o-rf_2021 Koncepce regionálních funkcí...Hodnocení Krajská knihovna (KKC) zpracovává za každý rok Výroční...

Vytvořeno: 15.1.2024 17:19

Př. 3 k Vyhlášení - Vzor veřejnoprávní smlouvy

auditora (zpráva musí obsahovat kvalifikovaný elektronický podpis auditora)....Předmět ověření a obsah zprávy auditora je detailněji popsán v...

Vytvořeno: 19.9.2023 12:35

Mimořádné kolo Př. 3 k Vyhlášení - Vzor veřejnoprávní smlouvy

auditora (zpráva musí obsahovat kvalifikovaný elektronický podpis auditora)....Předmět ověření a obsah zprávy auditora je detailněji popsán v...

Vytvořeno: 25.6.2024 18:27

Př. 3 k Vyhlášení - Vzor veřejnoprávní smlouvy

auditora (zpráva musí obsahovat kvalifikovaný elektronický podpis auditora)....Předmět ověření a obsah zprávy auditora je detailněji popsán v...

Vytvořeno: 19.9.2023 13:01

Koncepce prevence kriminality 2023-2027

Zpráva o situaci Romů v ČR za rok 2020. [online]. 19. 10. 2021....Zpráva SKPV za rok 2021. [online]. červen. 2022. ...

Vytvořeno: 5.5.2024 12:48

Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2023-2027.pdf

Zpráva o situaci Romů v ČR za rok 2020. [online]. 19. 10. 2021....Zpráva SKPV za rok 2021. [online]. červen. 2022. ...

Vytvořeno: 26.7.2023 14:15

Středočeský kraj bude testovat novou službu flexibilních autobusů s prvky umělé inteligence

Oldřich Buchetka, tiskový mluvčí IDSK M +420 725 940 097, buchetka.oldrich@idsk.cz

Vytvořeno: 22.2.2024 11:16

Formuláře pro vyúčtování soutěží a přehlídek MŠMT ÚZ 33 166 na rok 2024

Služby a) nájemné b) tisk c) spoje d) ostatní služby 6.

Vytvořeno: 20.5.2024 13:01

Nevajgluj_prezentaceobce_2024_STK 25 1 2024.pdf

v rámci obecních systémů odpadového hospodářství v obcích a další údaje v Roční zprávě...evidence a reporting Aktualizace nákladového modelu, analýzy výskytu nedopalků ...

Vytvořeno: 29.1.2024 9:33

Nevajgluj_prezentaceobce_2024_STK 25 1 2024

v rámci obecních systémů odpadového hospodářství v obcích a další údaje v Roční zprávě...evidence a reporting Aktualizace nákladového modelu, analýzy výskytu nedopalků ...

Vytvořeno: 29.1.2024 9:14

stanovy ze dne 21.12.2023.pdf

vzniku, g) schvaluje rozpočet, plán činnosti a roční závěrku, h) projednává zprávu...Předseda Svazku předkládá kontrolní komisi a následně sněmu delegátů k projednání...

Vytvořeno: 27.3.2024 8:07

13.2 Výhradní licence

výkonu práva využívat obsah databází ČTK · Smlouva o poskytnutí služeb „Monitoring zpráv

Vytvořeno: 6.11.2023 17:44

7-Knezeves Rozhodnutí_anonym

Dostupné z: https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-TX-196004628; Nálezová zpráva, Fiedler...Dostupné z: https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-TX-196004629; Nálezová...

Vytvořeno: 13.2.2024 14:31