třídit

Oblast typů

Typ

Oblast tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Plocha webu

Weby

Výsledky hledání

Nalezeno 513 výsledků pro tiskove zpravy.

Krajské Gymnázium Říčany má novou tělocvičnu s tribunou pro 300 lidí a k tomu dvě nové učebny!

A dobrá zpráva na závěr – tělocvičnu budou využívat nejen žáci, ale i veřejnost!

Vytvořeno: 18.12.2023 10:25

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2029

Důvodová zpráva k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na 2025-2029 2.

Vytvořeno: 9.11.2023 14:24

18_Audit-zarizeni-na-vyuziti-odpadu

Zpracování závěrečné zprávy....Na základě návštěvy zařízení byly následně zpracovány písemné zprávy....XI. 2005 Závěrečná...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Počet obyvatel Středočeského kraje i nadále poroste, ukázal průzkum

Čáslavsku a mírný nárůst, od 7 do 20 procent, pak ve všech ostatních oblastech,“ čte ze zprávy...Zprávu k problematice nedostatku míst ve školkách...

Vytvořeno: 5.4.2024 10:30

Formulář č. 1 - Vyúčtování akce financované z rozpočtu kapitoly 05 účelový znak 001 2024

celkem: Čerpání dotace celkem: Vrátit do rozpočtu kraje: Závěrečná zpráva

Vytvořeno: 12.3.2024 10:55

Formulář č. 1 - Vyúčtování akce financované z rozpočtu kapitoly 05 účelový znak 015

celkem: Čerpání dotace celkem: Vrátit do rozpočtu kraje: Závěrečná zpráva

Vytvořeno: 17.8.2023 14:45

Pravidla cestovní náhrady Zastupitelstvo SK, výbory a komise

(10) Člen Zastupitelstva SK nebo Člen výboru nebo komise předkládá zprávu o průběhu...Písemnou podobu zprávy lze nahradit vhodným dokumentem...

Vytvořeno: 27.9.2023 9:37

Kraj podpoří cyklus vzdělávacích přednášek pro seniory zaměřený na boj s dezinformacemi

pesimismus a negativní nálady, takže jsou snáze ovlivnitelní nejrůznějšími falešnými zprávami

Vytvořeno: 7.9.2023 8:55

Kraj nechá opravit průtah Benátek nad Jizerou

Radní na svém dnešním vzali na vědomí důvodovou zprávu k akci, a především schválili

Vytvořeno: 1.2.2024 9:55

Kraj do oprav silnic po zimě investuje rekordní částku

Navíc mohu řidičům sdělit další dobrou zprávu.

Vytvořeno: 1.8.2023 13:52

result (2)

Původní zpráva: Vážení, obracím se na Vás s dotazem ohledně spomalovacího polštáře

Vytvořeno: 9.2.2024 8:32

Akční plán SRK pro roky 2024–2025

a především i vývoj indikátorů za období 2019-2022, takže se jedná o kompletní zprávu

Vytvořeno: 5.5.2024 12:24

Poskytnutí dotací SFPCR_TIC_2024

PCR/PMT/052821/2024 Kutná Hora (00236195) Kutná Hora Tisk brožur a kulturního kalendáře

Vytvořeno: 26.3.2024 13:39

Podporujeme navýšení kapacit základních a mateřských škol

Na základě zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji vyplývá

Vytvořeno: 27.5.2024 13:14

Avízo pro obce-MŠMT

2xxxx variabilní symbol u ÚZ 33063 dle „Oznámení o schválení závěrečné zprávy

Vytvořeno: 15.12.2023 9:35

Podporujeme navýšení kapacit základních a mateřských škol

Na základě zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji vyplývá

Vytvořeno: 9.5.2024 12:36

Závěrečné vyúčtování 2023

Stručná zpráva o realizaci Akce/Projektu (viz čl. 3, odst. 4 smlouvy) 5.

Vytvořeno: 19.12.2023 10:41

Vestnik_ks01-10_narizeni_kraje_c6-10_stanoveni_podminek_zabezpeceni_PO_pri_akcich_s_ucasti_vetsiho_poctu_osob

povinen pfiedloÏit obci, v jejímÏ katast- rálním území se má akce uskuteãnit, zprávu...Zprávu pfiedkládá ne- jménû 5 pracovních dnÛ pfied...

Vytvořeno: 11.12.2023 14:19

Stanovy 22.1.2019 nové.pdf

Finanční výbor sleduje a kontroluje činnost a hospodařeni svazku obcí a podává zprávu...Zprávu podává nejméně Ix za 3 měsíce....O výsledku...

Vytvořeno: 15.4.2024 8:29