třídit

Oblast typů

Typ

Oblast tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Plocha webu

Weby

Výsledky hledání

Nalezeno 513 výsledků pro tiskove zpravy.

Příloha k Tisku č. 008(2024) KV

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva...Článek 20 Výroční zpráva a...

Vytvořeno: 17.4.2024 14:06

Návrh programu ZK 24. 6. 2024.rtf

Zastupitelstva Středočeského kraje dne 24. 6. 2024 název materiálu okruhy číslo tisku...Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Doprava 0409(2024) Závěrečná...

Vytvořeno: 5.9.2023 10:30

Materiály 6.5.2021

PaZ_6.5.2021/Tisk ?. 23/Tisk ?. 23 - Pr. 1 D?vodov? zpr?...Důvodová zpráva 2. Žádost města Slaný ...

Vytvořeno: 1.9.2023 15:31

03 - Průvodce formulářem žádosti BDI

konceptu žádosti“ a slouží rovněž k zobrazení tiskové podoby formuláře, ovšem...provedení prací příslušnému krajskému úřadu osobně, poštovní zásilkou nebo datovou...

Vytvořeno: 16.2.2024 14:46

Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí ve Středočeském

Výroční zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v kraji za rok 2023...odbor- bezpecnosti-a-krizoveho-rizeni/prevence-v-oblasti-zavislosti Výroční...

Vytvořeno: 5.6.2024 16:05

2022 - Středočeský kraj

o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami...Zpracováním těchto zpráv je pověřena Česká informační agentura...

Vytvořeno: 19.2.2024 9:52

Výroční zpráva SK dle zákona 106-1999 Sb., za rok 2023

Výroční zpráva o činnosti Středočeského kraje v oblasti poskytování informací dle

Vytvořeno: 28.2.2024 9:48

Materiály 9.9.2021

Důvodová zpráva 2....Důvodová zpráva 2....zprávy. 28.

Vytvořeno: 1.9.2023 15:32

008 - 012

správě a údržbě silnic, příspěvkové organizaci Středočeského kraje Důvodová zpráva...realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje ...

Vytvořeno: 21.9.2023 17:17

14_Realizace-centralniho-zpracovatelskeho-zarizeni-ve-Stredoceskem-kraji-pro-hlavni-kategorie-odpadnich-elektrickych-a-elektronickych-zarizeni

Veřejnost je informována prostřednictvím internetu, informačních letáků, tisku, zpráv...− Internetové stránky městských a obecních úřadů − Úřední...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Důvodová zpráva k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu na 2025-2029

Důvodová zpráva k Návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Středočeského kraje na roky

Vytvořeno: 9.11.2023 14:24

116 Prodej pozemku v k.ú. Martinice u Dolních Kralovic

ch Kralovic.docx strana 2 / 3 6.10.2023 Tisk číslo:...správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace“ Důvodová...

Vytvořeno: 2.10.2023 14:40

57 - 70

znaleckého posudku a náklady spojené s podáním návrhu na vklad.“ Důvodová zpráva... hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje Důvodová...

Vytvořeno: 21.9.2023 16:06

117 Prodej pozemků v k.ú. Hořátev a k.ú. Zvěřínek

nek.docx strana 3 / 3 6.10.2023 Tisk číslo: 117/2023 Prodej...a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace“ Důvodová...

Vytvořeno: 2.10.2023 14:40

veřejnoprávní smlouva_VZOR

Příjemce se zavazuje vyzvat Poskytovatele datovou zprávou doručenou do datové schránky...Příjemce se zavazuje pozvat zástupce Poskytovatele na veškeré...

Vytvořeno: 19.3.2024 14:26

112- 113

s nad Labem.docx strana 3 / 3 08.09.2023 Tisk číslo: /2023...strana 2 / 3 8.9.2023 ...

Vytvořeno: 5.9.2023 17:21

InfZ 37_24_Rozhodnuti_KU_Stredoceskeho_kraje_o_odvolani

osobou právnické osoby MAFRA, a.s., IČ:45313351, která je vydavatelem periodického tisku...provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem...

Vytvořeno: 9.2.2024 11:00

Zpráva z kontrol výkonu přenesené působnosti obcí Středočeského kraje za

ZPRÁVA Z VÝSLEDKŮ KONTROL VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI OBCÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE DLE...§ 57 ZSPOD • Uvedení údajů o jiných klientech ve zprávě, na...

Vytvořeno: 26.2.2024 9:14

Hybridizace mezi jelenem evropským a sikou

naše populace jelena evropského… • Opublikováno ve vědeckém i popularizačním tisku...Jarmila Krojerová-Prokešová 2022 (osobní sdělení) Dobrá...

Vytvořeno: 12.6.2024 17:07