třídit

Oblast typů

Typ

Oblast tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Plocha webu

Weby

Výsledky hledání

Nalezeno 513 výsledků pro tiskove zpravy.

Zpráva z kontrol výkonu PP obcí SK za rok 2023.pdf

ZPRÁVA Z VÝSLEDKŮ KONTROL VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI OBCÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE...§ 57 ZSPOD • Uvedení údajů o jiných klientech ve zprávě, na...

Vytvořeno: 26.2.2024 9:15

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

předpisů · Zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku...a o změně některých dalších Zákonů (tiskový Zákon) ·...

Vytvořeno: 6.11.2023 17:30

Návrh závěrečného účtu Středočeského kraje za rok 2023

Zpráva o hospodaření Středočeského kraje za rok 2023 2....Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2023 22....o...

Vytvořeno: 4.6.2024 11:51

Příspěvky na hospodaření v lesích dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. v roce 2024

Tisková podoba ohlášení je uvedena v příloze tohoto článku, přiložen je rovněž průvodce...příslušnému krajskému úřadu ještě doručit jednou ze tří přípustných variant...

Vytvořeno: 15.2.2024 9:26

01 - Informace pro dopravce

pozdějších předpisů, a další související zákony, a který je evidován jako Sněmovní tisk...4) správce daně FÚ – razítko podání do podatelny nebo doklad o podání datovou...

Vytvořeno: 11.1.2024 10:20

01 - Informace pro dopravce.doc

pozdějších předpisů, a další související zákony, a který je evidován jako Sněmovní tisk...4) správce daně FÚ – razítko podání do podatelny nebo doklad o podání datovou...

Vytvořeno: 11.1.2024 10:20

Koncepce sbírkotvorné činnosti PO zřizovaných SK v oblasti kultury se zaměřením na rozšiřování sbírek nákupem předmětů 2021-2025

Podsbírka STARÉ A VZÁCNÉ TISKY získávání rukopisů a vzácných tisků, které mají vztah..., noviny a drobný tisk....činnosti...

Vytvořeno: 20.12.2023 12:07

Závěrečný účet Středočeského kraje za rok 2023

ROK 2023 OBSAH: · Zpráva...o výsledku přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2023 ...

Vytvořeno: 1.7.2024 14:13

001 - 007

docx strana 2 / 3 06.01.2023 Tisk číslo: 01/2023...e.docx strana 2 / 2 6.1.2023 Tisk číslo: ...

Vytvořeno: 21.9.2023 17:17

Strategie pro oblast kultury_navrh k pripominkam verejnosti

zejména následující oblasti s potenciálem generovat zisk: audiovize, hudba, knihy a tisk...Dosud podpořené projekty v této oblasti se týkaly zejména...

Vytvořeno: 4.3.2024 10:47

Bezpečnostní rada kraje projednala aktuální témata a seznámila se se Závěrečnou zprávou

uprchlické vlny po invazi Ruské federace na Ukrajinu byla přednesena Závěrečná zpráva

Vytvořeno: 20.9.2023 15:15

InfZ 143_24_51A_66_2023_město Čáslav_rozsudek anonimizovaný

a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů...(dále jen „tiskový zákon“)....K podání písemné ...

Vytvořeno: 18.6.2024 12:54

EKOKOM prezentace_sazebniky_dotazníky 2024.pptx (1)

Vyplněný Dotazník (běžný i opravný) lze odeslat jako přílohu e-mailové zprávy na...vyplnění Tabulky č.8 – Náklady na odpadové hospodářství obce” Pokud při vyplňování,...

Vytvořeno: 29.1.2024 9:14

Pozvánka VSV 13. 9. 2023

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší hrádek, pss – Tisk č. 25(...Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov ve Vlašimi, pss –...

Vytvořeno: 13.9.2023 16:46

Strategie pro oblast kultury_KD_KKO_final_doložka

zejména následující oblasti s potenciálem generovat zisk: audiovize, hudba, knihy a tisk...Dosud podpořené projekty v této oblasti se týkaly zejména...

Vytvořeno: 7.5.2024 15:14

Usnesení č. 047_27_2023_ZK ze dne 18. 9. 2023

kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu uvedený v příloze č. 1 k Tisku...kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu uvedený v příloze č. 2 k...

Vytvořeno: 2.10.2023 15:41

Usnesení č. 047-27/2023/ZK ze dne 18.9.2023

kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu uvedený v příloze č. 1 k Tisku...kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu uvedený v příloze č. 2 k...

Vytvořeno: 2.10.2023 15:34

Př. 13 USN 093-402023RK ze dne 9.11.2023

Město, 110 Praha 1, IČO: 267 04 153 dle návrhu dohody uvedeného v příloze č. 1 k Tisku...veřejných zakázek Libora Lesáka podepsat dohodu o narovnání uvedenou v příloze č....

Vytvořeno: 15.5.2024 9:49