třídit

Oblast typů

Typ

Oblast tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Plocha webu

Weby

Výsledky hledání

Nalezeno 513 výsledků pro tiskove zpravy.

17_Dovoz-a-vyroba-elektronickych-zarizeni-oleju-baterii-a-akumulatoru-ve-Stredoceskem-kraji-z-pohledu-legislativy-upravujici-nakladani-s-odpady

V současné době se zpracovávají roční zprávy z roku 2004....352/2005 Sb. patří: ▪ Velké sálové počítače a servery ▪ Minipočítače ▪...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Př. 7 Zpráva ÚOHS - Středočeský kraj

Př. č. 3

Vytvořeno: 15.5.2024 9:49

Vzorová smlouva ISF ŠKO Program 2023

pr1 Tisk Vzorová smlouva ISF ŠKO Program 2023 - 1 - evidenční číslo smlouvy...pr1 Tisk Vzorová smlouva ISF ŠKO Program 2023 - 4 - ...

Vytvořeno: 14.11.2023 8:24

InfZ 106_24 Žádost o informace_ mediální politika krajů

smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku...(dále jen „tiskový zákon”)....včetně distribuce,...

Vytvořeno: 6.5.2024 14:54

09_Usnesení 018_23_2024_RK

rozpočtu Středočeského kraje, v navrhované výši na akce/projekty dle přílohy č. 1 k Tisku...území Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje, uvedené v příloze č....

Vytvořeno: 20.6.2024 11:00

bod č. 7

k Tisku č. _______ (2023) b) Výchozí finanční model, uvedený v příloze č. 2 k Tisku...Důvodová zpráva 2....má přednost...

Vytvořeno: 6.10.2023 13:34

bod č. 6

Důvodová zpráva 2. Př. č. 1 – Smlouva o VS v systému PID, linka 377 3....zprávě nebo Vozovému jízdnímu řádu nadřazena....má přednost před...

Vytvořeno: 6.10.2023 13:33

Příloha (1)

Odbor dopravy 57 odborný referent pro oblast vztahů k veřejnosti oddělení tiskové...Sekretariát hejtmanky Odbor Kancelář hejtmanky 95 Technický redaktor oddělení...

Vytvořeno: 9.1.2024 16:19

Projekt krajů Čtyřmezí: Nové autobusové linky i uznávaní tarifů

Magdalena Fraňková Tisková mluvčí Krajský úřad Ústeckého kraje frankova.m@kr-ustecky.cz...Eva Mertlová Tisková mluvčí Krajský úřad Plzeňského kraje...

Vytvořeno: 20.9.2023 12:17

Př. 8 USN 018-052024RK ze dne 1.2.2024

dohody mezi dodavateli poskytujícimi služby běžné a zimní údržby dle př. č. 1 k Tisku...dohody mezi dodavateli poskytujícimi služby běžné a zimní údržby dle př. č. 1 k...

Vytvořeno: 15.5.2024 9:49

Př. 18 USN 062-082024RK ze dne 22.2.2024

s.r.o.včetně závěrů a doporučení realizace druhého kola konzultací dle přílohy č. 1 k Tisku...s.r.o.včetně závěrů a doporučení realizace druhého kola konzultací dle...

Vytvořeno: 15.5.2024 9:49

Př. f) Usnesení - narovnání

Město, 110 Praha 1, IČO: 267 04 153 dle návrhu dohody uvedeného v příloze č. 1 k Tisku...veřejných zakázek Libora Lesáka podepsat dohodu o narovnání uvedenou v příloze č....

Vytvořeno: 9.2.2024 9:34

Vyhodnocení měření imisí na stanici Rakovník 2023

Úsek kvality ovzduší ČHMÚ Praha-Komořany Vyhodnocení měření imisí na stanici Rakovník 2023 Ing. Hana Škáchová, odd. Informační systém kvality...

Vytvořeno: 17.6.2024 9:25

Dvě krajské střední školy získají moderní počítačové vybavení

a SOU Nymburk chce vybudovat streamingové laboratoře a pořídit vybavení pro 3D tisk...V poslední etapě dojde na streamingovou laboratoř a vybavení pro 3D...

Vytvořeno: 23.11.2023 9:35

098-104

strana 2 / 2 8. 9. 2023 Tisk...ve lhůtě 90 dnů po dokončení majetkoprávní přípravy Obchvatu“ Důvodová...

Vytvořeno: 1.9.2023 16:04

Důvodová zpráva k rozpočtu Středočeského kraje na rok 2024

Rozpočet Středočeského kraje na rok 2024 Rozpočet Středočeského kraje na rok 2024 byl sestaven na základě ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákona...

Vytvořeno: 18.12.2023 9:07

Důvodová zpráva k Střednědobému výhledu rozpočtu na 2025-2029

Střednědobý výhled rozpočtu Středočeského kraje na roky 2025 až 2029 Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování...

Vytvořeno: 18.12.2023 9:54