třídit

Oblast typů

Typ

Oblast tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Plocha webu

Weby

Výsledky hledání

Nalezeno 512 výsledků pro tiskove zpravy.

InfZ 59_24_ příloha Správní spis a zpráva o předložení_anonymiz.

Krajský úřad Středočeský kraj Doručeno: 09.02.2024 022144/2024/KUSK Listy: 1 Druliy příloh: Svazek 1Městský úřad Kolín Kancelář úřadu Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín ! tel.: 321 748 111...

Vytvořeno: 5.3.2024 15:16

Důvodová zpráva k Střednědobému výhledu rozpočtu na 2025-2029

Střednědobý výhled rozpočtu Středočeského kraje na roky 2025 až 2029 Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování...

Vytvořeno: 18.12.2023 9:54

Podrobný postup pro vyplnění žádosti

Načtení vyplněných dat z disku 7 7 Odeslání žádosti elektronickým systémem 7 8 Tisk...přijmout po termínu příjmu žádosti, tj. po 31. 8. 2024 23:59:59 hod. 8...

Vytvořeno: 30.10.2023 15:21

Podrobný postup pro vyplnění žádosti

Načtení vyplněných dat z disku 7 7 Odeslání žádosti elektronickým systémem 7 8 Tisk...přijmout po termínu příjmu žádosti, tj. po 31. 8. 2024 23:59:59 hod. 8...

Vytvořeno: 25.8.2023 9:48

Příloha - preferované oblasti Koncepce sbírkotvorné činnosti 2021-2025

Uměleckoprůmyslové práce 18 Knihy x x x 19 Písemnosti a tisky...x 24 Další - Vinařství x 24 Další -...

Vytvořeno: 20.12.2023 12:07

Kladenský otisk architekta Hoffmanna představuje v Bruselu kladenská SŠ designu a řemesel a Středočeská vědecká knihovna

doprovodného programu v Café Hoffmann uspořádala workshop s výrobou svítidel z papíru a tisk...doprovodného programu v Café Hoffmann uspořádala workshop s výrobou svítidel...

Vytvořeno: 20.10.2023 14:31

KISSOS - návod na vyplnění výkazu

s tabulkou Zprávy k zadání....Po s sknu tlačítka Zadat se zobrazí okno Detail zprávy....Detail zprávy je konkrétní výkaz...

Vytvořeno: 29.2.2024 21:06

KISSOS - návod na vyplnění výkazu.pdf

s tabulkou Zprávy k zadání....Po s sknu tlačítka Zadat se zobrazí okno Detail zprávy....Detail zprávy je konkrétní výkaz...

Vytvořeno: 29.2.2024 21:08

Děti ve Středočeském kraji jsou na internetu průměrně 5 hodin denně, se závislostmi bojuje primární prevence

Rada kraje schválila výroční zprávu v oblasti závislostí....Zprávu vytvořilo Oddělení prevence kriminality Odboru bezpečnosti Krajského...

Vytvořeno: 30.5.2024 12:15

Rozpočtová opatření schválená na jednání RK č. 43 dne 1. 12. 2023

s c h v a l u j e rozpis tranší dle přílohy č. 1 k Tisku č. 2892(2023) I V ....e Poskytnutí příspěvku a změnu závazných ukazatelů PO KSÚS dle přílohy č. 2 k...

Vytvořeno: 22.12.2023 11:01

114 - 115

docx strana 2 / 2 08.09.2023 Tisk číslo: 114 / 2023 Pronájem...doc Datum zasedání: 8. 9. 2023 Komise pro majetek ...

Vytvořeno: 7.9.2023 14:36

Metodický pokyn 1-2024 - Spolupráce OSPOD a SAS RD

kraje IPOD Individuální plán ochrany dítěte Přílohy: V/1 Vzor žádosti o zprávu...OSPOD v případě probíhající spolupráce V/2 Vzor žádosti o...

Vytvořeno: 4.1.2024 12:15

Metodický pokyn 1-2024 - Spolupráce OSPOD a SAS RD.pdf

kraje IPOD Individuální plán ochrany dítěte Přílohy: V/1 Vzor žádosti o zprávu...OSPOD v případě probíhající spolupráce V/2 Vzor žádosti o...

Vytvořeno: 4.1.2024 12:46

Př. g) Dohoda_o_narovnani___Ernst_and_Young_audit

o provedení a výsledku auditu předat Objednateli „Návrh závěrečné auditní zprávy...o provedení a výsledku auditu (dále jen „Auditní zpráva“),...

Vytvořeno: 9.2.2024 9:34

Prezentace_výroční_tisková_konference

Tisková konference k třetímu roku ve vedení Středočeského kraje STÁLE NAPLNO...KORUN PLÁNY DO KONCE VOLEBNÍHO OBDOBÍ Děkujeme za pozornost Snímek 1:...

Vytvořeno: 19.12.2023 9:56

Bezpečnostní rada

kraje, pohotovostní plán kraje pro případ výskytu nebezpečné nákazy zvířat, roční zprávu...o stavu požární ochrany v kraji, roční zprávu o stavu...

Vytvořeno: 5.10.2023 7:14

Př. 3 Závěrečná zpráva_kontrola KSÚS_2022_08_17_final

1 Závěrečná zpráva o kontrole Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje...Byly projednány připomínky všech přítomných a předložen koncept Závěrečné...

Vytvořeno: 15.5.2024 9:49

Prezentace audit KSÚS

✓Na konci července 2023 jednala o závěrečné zprávě rada – bod přerušen....Znovu rada jednala 10. 8. 2023 – zpráva nebyla převzata pro...

Vytvořeno: 27.11.2023 11:30