třídit

Oblast typů

Typ

Oblast tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Plocha webu

Weby

Výsledky hledání

Nalezeno 513 výsledků pro tiskove zpravy.

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu Středočeského kraje na rok 2024

Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2024 Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2024 byl sestaven na základě ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,...

Vytvořeno: 9.11.2023 13:48

Prezentace audit KSÚS

✓Na konci července 2023 jednala o závěrečné zprávě rada – bod přerušen....Znovu rada jednala 10. 8. 2023 – zpráva nebyla převzata pro...

Vytvořeno: 27.11.2023 11:30

Koncepce památkové péče v České republice na léta 2017 – 2020

Vládě bude předložena první souhrnná hodnotící zpráva do 31. března 2019 a závěrečná...zpráva do 31. března 2021 s tím, že toto závěrečné...

Vytvořeno: 9.8.2023 16:04

Př. c) Predavaci_protokol_audit_KSUS

Závěrečná zpráva byla dne 15. 6. 2023 elektronicky odevzdána....Ode dne 15. 6. 2023 do dne 24. 11. 2023 bylo negociováno o předané Závěrečné...

Vytvořeno: 9.2.2024 9:34

Př. e) Předávací protokol_audit KSÚS

Závěrečná zpráva byla dne 15. 6. 2023 elektronicky odevzdána....Ode dne 15. 6. 2023 do dne 24. 11. 2023 bylo negociováno o předané Závěrečné...

Vytvořeno: 9.2.2024 9:34

Př. 14 Předávací protokol_audit KSÚS

Závěrečná zpráva byla dne 15. 6. 2023 elektronicky odevzdána....Ode dne 15. 6. 2023 do dne 24. 11. 2023 bylo negociováno o předané Závěrečné...

Vytvořeno: 15.5.2024 9:49

2b_Program rozvoje CR SČ kraje 2024-2030 příloha 2 podrobná analytická část

200 000 2022 Aktualizace a doplnění informačních materiálů pro návštěvníky – tisk...0,1 Náklady na reprezentaci 5 441 0,3 Ostatní služby (web, grafika, školení,...

Vytvořeno: 4.1.2024 14:04

119 Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Kročehlavy

ehlavy.docx strana 4 / 4 06.10.2023 Tisk číslo: 119...Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 7 k tomuto Tisku.

Vytvořeno: 2.10.2023 14:40

Prezentace odpady

v rámci obecních systémů odpadového hospodářství v obcích a další údaje v Roční zprávě...Vyplněný Dotazník (běžný i opravný) lze odeslat jako přílohu e-mailové...

Vytvořeno: 21.2.2024 10:32

20_Audit-svozovych-firem-a-tridicich-linek-odpadu

IX. 2004 Závěrečná zpráva – NÁVRH 17. X. 2004 Závěrečná zpráva 31....poznatky z auditu (protokol z auditu) Jako nadstandardní službu provádí...

Vytvořeno: 3.5.2024 10:59

Křivoklátské lesy v číslech

a informace o podkladech pro přípravu vyhlašování (r. 2023) 60 50 Závěrečná zpráva...63* Příspěvek na pokrytí provozu ze státního rozpočtu (rok) 197,6 *v důvodové...

Vytvořeno: 10.5.2024 14:40

2024-01-04_Metodicka-pomucka-k-procesni-novele-zakona-o-mistnich-poplatcich.pdf

, a to doručením oznámení o ukončení poplatkové kontroly, k němuž je přiložena zpráva...úpadek poplatkového subjektu, nebo byla insolvenčnímu soudu předložena konečná...

Vytvořeno: 10.1.2024 10:00

USN 029_19_2022_ZK

hodnocení individuálních žádostí o podporu audiovizuálních projektů dle přílohy k Tisku

Vytvořeno: 19.3.2024 14:26

Př. 10 USN 023-142023RK ze dne 6.4.2023

. 004-42/2022/RK, o opatření v souvislosti s prošetřováním KSÚS SK v příloze k Tisku

Vytvořeno: 15.5.2024 9:49

Poskytnuté dotace FOB únor 2023

Příloha k tisku Číslo žádosti Název žadatele Okres Název projektu Požadovaná

Vytvořeno: 11.8.2023 9:39

Př. 16 USN 057-432023RK ze dne 1.12.2023

zadáním veřejné zakázky na zajištění běžné letní a zimní údržby dle přílohy č. 1 k Tisku

Vytvořeno: 15.5.2024 9:49

ad 2) - Příloha 2) – Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 104-242020ZK ze dne 1. 6. 2020 k aktualizaci ÚEK SK

Aktualizace Územní energetické koncepce Středočeského kraje“ dle přílohy č. 1 k Tisku

Vytvořeno: 8.1.2024 14:31

Prezentace TZ Greger školství

Praha, 13.11. 2023 Tisková konference analýza a kapacity středních škol Obsah

Vytvořeno: 14.11.2023 8:39

Rozpočtová opatření schválená na jednání RK č. 44 dne 7. 12. 2023

rodinném domě v obci Smolotely, jehož vlastníci jsou uvedení v příloze č. 1 k Tisku...Kapitoly 26 – Veřejná mobilita, ve výši 170 952 067,54 Kč uvedené v příloze č. 1 k...

Vytvořeno: 5.1.2024 10:50